ikona ezahtevek E-zahtevek ikona imenik zaposlenih Imenik zaposlenih ikona seznam pooblaščenih oseb Seznam pooblaščenih oseb ikona predpisi Predpisi ikona katalog informacij javnega značaja Katalog informacij javnega značaja ikona cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja Cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja
aed logo

gumb prijava novice

Natisni Nazaj na seznam

SKLIC 8. SEJE KOMISIJE ZA MANDATNA VPRAŠANJA, VOLITVE IN IMENOVANJA, KI BO V SREDO, 13. 5. 2020 OB 16.30 URI V VELIKI SEJNI SOBI

Datum: 6. 5. 2020

 

ČLANOM KOMISIJE ZA MANDATNA VPRAŠANJA, VOLITVE IN IMENOVANJA

 

Na podlagi prvega odstavka 66. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 63/14; v nadaljevanju: Poslovnik) sklicujem 8. sejo Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ki bo

v sredo, 13. maja 2020, ob 16.30 uri

v veliki sejni sobi Občine Trebnje, Goliev trg 5, Trebnje.

 

 

PREDLOG DNEVNEGA REDA:

  1. Pregled in potrditev zapisnikov 7. seje Komisije z dne 22. 1. 2020 in 1. dopisne seje Komisije z dne 23. in 24. 1. 2020
  2. Soglasje k imenovanju direktorice Zdravstvenega doma Trebnje
  3. Mnenje o kandidatkah za ravnateljico Vrtca Mavrica Trebnje
  4. Predlaganje kandidatov za člane Sveta Območne izpostave JSKD Trebnje
  5. Imenovanje Komisije romske skupnosti
  6. Razrešitev člana Sveta Vrtca Mavrica Trebnje
  7. Razrešitev in imenovanje člana Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
  8. Določitev delovne uspešnosti in seznanitev z obvestilom o odmeri letnega dopusta za leto 2020 za župana Občine Trebnje
  9. Razno

 

Gradivo za obravnavo 8. točke dnevnega reda prejmete na sami seji Komisije.

Gradivo vsebuje osebne podatke. Po četrtem odstavku 13. člena, v zvezi s 66. členom Poslovnika ima član Občinskega sveta Občine Trebnje dolžnost varovati podatke zaupne narave, ki so osebni podatki in za katere izve pri svojem delu.

Prosim za dosledno spoštovanje citirane določbe Poslovnika.

 

Prosim, da se seje zagotovo udeležite!

 

 

S spoštovanjem.

 

 

 

po pooblastilu predsednika,

št. 032-3/2018-57 z dne 16. 7. 2019,

Branko Longar l. r.

 

 

 

 

 

Vabljeni člani:

-       dr. Jože Korbar

-       Leon Lobe

-       Franci Ostanek

-       Nada Pepelnak

-       Nino Zajc

-       Branko Longar

-       mag. Gregor Kaplan

 

 

 

Priloženo:

-       gradivo za obravnavo