ikona ezahtevek E-zahtevek ikona imenik zaposlenih Imenik zaposlenih ikona seznam pooblaščenih oseb Seznam pooblaščenih oseb ikona predpisi Predpisi ikona katalog informacij javnega značaja Katalog informacij javnega značaja ikona cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja Cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja
aed logo

gumb prijava novice

Natisni Nazaj na seznam

SKLIC 7. DOPISNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE TREBNJE, KI BO POTEKALA OD 20. 4. 2020 DO 23. 4. 2020, DO 14. URE

Številka: 900-5/2019-136

Datum: 20. 4. 2020

 

ČLANICAM IN ČLANOM

OBČINSKEGA SVETA OBČINE TREBNJE

 

Na podlagi 20. v zvezi s 23. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 63/14) in Sklepom o načinu delovanja in odločanja Občinskega sveta Občine Trebnje v času epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) (št. 900-5/2019-108 z dne 16. 4. 2020)

sklicujem

 

7. dopisno sejo Občinskega sveta Občine Trebnje,

 

s trajanjem

 

od ponedeljka, 20. aprila 2020, od sklica seje

do četrtka, 23. aprila 2020, do 14.00 ure

 

 

in naslednjim dnevnim redom:

 

  1. Predlog Sklepa o določitvi cen programov v javnih vrtcih Občine Trebnje
  2. Predlog Sklepa o izdaji soglasja k cenam socialnovarstvene storitve »pomoč družini na domu« ter določitev višine subvencije Občine Trebnje

 

 

Gradivo je priloženo.

 

Predlog sklepa k 1. točki dnevnega reda:

»Ne glede na drugo poved prvega odstavka 23. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 63/14) Občinski svet Občine Trebnje skladno s tretjim odstavkom točke V Sklepa o načinu delovanja in odločanja Občinskega sveta Občine Trebnje v času epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19), št. 900-5/2019-108 z dne 16. 4. 2020 (v nadaljevanju: Sklep), na dopisni seji iz točke II Sklepa odloča tudi o ceni programov v javnih vrtcih Občine Trebnje.

Občinski svet občine Trebnje sprejme Sklep o določitvi cen programov v javnih vrtcih občine Trebnje, veljavnih od 1. 5. 2020. V primeru, da objava Sklepa o določitvi novih cen v Uradnem listu RS ne bo možna pred 30. 4. 2020, postanejo nove cene veljavne s 1. 6. 2020.«

 

Predlog sklepa k 2. točki dnevnega reda:

»Ne glede na drugo poved prvega odstavka 23. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 63/14) Občinski svet Občine Trebnje skladno s tretjim odstavkom točke V Sklepa o načinu delovanja in odločanja Občinskega sveta Občine Trebnje v času epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19), št. 900-5/2019-108 z dne 16. 4. 2020 (v nadaljevanju: Sklep), na dopisni seji iz točke II Sklepa odloča tudi o Sklepu o izdaji soglasja k cenam socialnovarstvene storitve »pomoč družini na domu« ter določitev višine subvencije Občine Trebnje.

Občinski svet Občine Trebnje sprejme Sklep o izdaji soglasja k cenam socialnovarstvene storitve POMOČ DRUŽINI NA DOMU ter določitev višine subvencije Občine Trebnje.«

 

Glasovanje:

Dopisna seja se bo opravila z elektronskim glasovanjem, ki bo potekalo od ponedeljka, 20. aprila 2020, od sklica seje do četrtka, 23. aprila 2020, do 14.00 ure.

Oddaja glasu se posreduje kot povratno elektronsko sporočilo na elektronski naslov: obcina.trebnje@trebnje.si.

Glasujete tako, da jasno in nedvoumno izpolnite spodnjo glasovnico ali na drug primeren način odgovorite na to elektronsko sporočilo, pri čemer jasno in nedvoumno izrazite voljo »ZA« ali »PROTI« predlogu sklepa.

 

Glasovnica:

Točka dnevnega reda

Predlog sklepa

Glasujem »ZA«

Glasujem »PROTI«

1.

Ne glede na drugo poved prvega odstavka 23. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 63/14) Občinski svet Občine Trebnje skladno s tretjim odstavkom točke V Sklepa o načinu delovanja in odločanja Občinskega sveta Občine Trebnje v času epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19), št. 900-5/2019-108 z dne 16. 4. 2020 (v nadaljevanju: Sklep), na dopisni seji iz točke II Sklepa odloča tudi o ceni programov v javnih vrtcih Občine Trebnje.

Občinski svet občine Trebnje sprejme Sklep o določitvi cen programov v javnih vrtcih občine Trebnje, veljavnih od 1. 5. 2020. V primeru, da objava Sklepa o določitvi novih cen v Uradnem listu RS ne bo možna pred 30. 4. 2020, postanejo nove cene veljavne s 1. 6. 2020.

 

 

2.

Ne glede na drugo poved prvega odstavka 23. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 63/14) Občinski svet Občine Trebnje skladno s tretjim odstavkom točke V Sklepa o načinu delovanja in odločanja Občinskega sveta Občine Trebnje v času epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19), št. 900-5/2019-108 z dne 16. 4. 2020 (v nadaljevanju: Sklep), na dopisni seji iz točke II Sklepa odloča tudi o Sklepu o izdaji soglasja k cenam socialnovarstvene storitve »pomoč družini na domu« ter določitev višine subvencije Občine Trebnje.

Občinski svet Občine Trebnje sprejme Sklep o izdaji soglasja k cenam socialnovarstvene storitve POMOČ DRUŽINI NA DOMU ter določitev višine subvencije Občine Trebnje.

 

 

 

Dopisna seja je sklepčna, če je vabilo poslano vsem članom Občinskega sveta Občine Trebnje, od katerih jih je osebno vročitev potrdila več kot polovica. Šteje se, da so osebno vročitev potrdili člani, ki so glasovali. Predlog sklepa, ki je predložen na dopisno sejo, je sprejet, če je za sklep glasovalo dve tretjini članov Občinskega sveta Občine Trebnje, ki so do roka oddali svoj glas.

 

 

S spoštovanjem.

 

 

 

Alojzij Kastelic l.r.

ŽUPAN

 

 

Priloge:

  • gradivo za obravnavo

Posredovano:

  • članicam in članom Občinskega sveta Občine Trebnje (na elektronske naslove)

Vložiti:

  • v spis

gradivoGradivo


zapisnikZapisnik