ikona ezahtevek E-zahtevek ikona imenik zaposlenih Imenik zaposlenih ikona seznam pooblaščenih oseb Seznam pooblaščenih oseb ikona predpisi Predpisi ikona katalog informacij javnega značaja Katalog informacij javnega značaja ikona cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja Cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja
aed logo

gumb prijava novice

Natisni Nazaj na seznam

SKLIC 6. DOPISNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE TREBNJE, KI BO POTEKALA OD PETKA, 17. 4. 2020, DO PONEDELJKA, 20. 4. 2020 DO 12.00 URE

Številka: 900-5/2019-110

Datum: 17. 4. 2020

 

ČLANICAM IN ČLANOM
OBČINSKEGA SVETA OBČINE TREBNJE

 

Na podlagi 20. v zvezi s 23. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 63/14) in Sklepom o načinu delovanja in odločanja Občinskega sveta Občine Trebnje v času epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) (št. 900-5/2019-108 z dne 16. 4. 2020)

sklicujem

6. dopisno sejo Občinskega sveta Občine Trebnje,

s trajanjem

od petka, 17. aprila 2020, od sklica seje

do ponedeljka, 20. aprila 2020, do 12.00 ure

 

in naslednjim dnevnim redom:

1.    Odločanje o pravnem poslu ustanovitve stavbne pravice za gradnjo dnevnega centra za starejše na parceli 462/6 k.o. Trebnje v korist Doma starejših občanov Trebnje

 

Gradivo je priloženo in obsega tudi obrazložitev o nujnosti zadeve v smislu drugega odstavka točke VII Sklepa o načinu delovanja in odločanja Občinskega sveta Občine Trebnje v času epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) (št. 900-5/2019-108 z dne 16. 4. 2020).

 

Predlog sklepa k 1. točki dnevnega reda:

»I. Občina Trebnje sklene pogodbo o ustanovitvi stavbne pravice za gradnjo dnevnega centra za starejše v skladu s projektom »Dozidava dnevnega centra DSO Trebnje« št. 175/20-DGD, izdelovalca Dia, d.o.o., Poljanski nasip 28, 1000 Ljubljana, na parceli št. 462/6 k.o. 1422 Trebnje, v korist javnega zavoda Dom starejših občanov Trebnje.

II. Stavbna pravica se podeli brezplačno za dobo 99 let v korist javnega zavoda Dom starejših občanov Trebnje, Stari trg 63, 8210 Trebnje, matična št. 1392123000.«

 

Glasovanje:

Dopisna seja se bo opravila z elektronskim glasovanjem, ki bo potekalo od petka, 17. aprila 2020, od sklica seje do ponedeljka, 20. aprila 2020, do 12.00 ure.

Oddaja glasu se posreduje kot povratno elektronsko sporočilo na elektronski naslov: obcina.trebnje@trebnje.si.

Glasujete tako, da jasno in nedvoumno izpolnite spodnjo glasovnico ali na drug primeren način odgovorite na to elektronsko sporočilo, pri čemer jasno in nedvoumno izrazite voljo »ZA« ali »PROTI« predlogu sklepa.

 

Glasovnica:

Točka dnevnega reda

Predlog sklepa

Glasujem »ZA«

Glasujem »PROTI«

1.

I. Občina Trebnje sklene pogodbo o ustanovitvi stavbne pravice za gradnjo dnevnega centra za starejše v skladu s projektom »Dozidava dnevnega centra DSO Trebnje« št. 175/20-DGD, izdelovalca Dia, d.o.o., Poljanski nasip 28, 1000 Ljubljana, na parceli št. 462/6 k.o. 1422 Trebnje, v korist javnega zavoda Dom starejših občanov Trebnje.

II. Stavbna pravica se podeli brezplačno za dobo 99 let v korist javnega zavoda Dom starejših občanov Trebnje, Stari trg 63, 8210 Trebnje, matična št. 1392123000.

 

 

 

Dopisna seja je sklepčna, če je vabilo poslano vsem članom Občinskega sveta Občine Trebnje, od katerih jih je osebno vročitev potrdila več kot polovica. Šteje se, da so osebno vročitev potrdili člani, ki so glasovali. Predlog sklepa, ki je predložen na dopisno sejo, je sprejet, če je za sklep glasovalo dve tretjini članov Občinskega sveta Občine Trebnje, ki so do roka oddali svoj glas.

 

 

S spoštovanjem.

 

Alojzij Kastelic l.r.
ŽUPAN

 

Priloge:

–         gradivo za obravnavo

Posredovano:

–         članicam in članom Občinskega sveta Občine Trebnje (na elektronske naslove)

Vložiti:

–         v spis

zapisnikZapisnik


ostale datotekeOstale datoteke