ikona ezahtevek E-zahtevek ikona imenik zaposlenih Imenik zaposlenih ikona seznam pooblaščenih oseb Seznam pooblaščenih oseb ikona predpisi Predpisi ikona katalog informacij javnega značaja Katalog informacij javnega značaja ikona cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja Cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja
aed logo

gumb prijava novice

Natisni Nazaj na seznam

SKLIC 5. DOPISNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE TREBNJE, KI BO POTEKALA OD TORKA, 14. 4. DO ČETRTKA, 16. 4. 2020, DO 12. URE

Številka: 900-5/2019-86

Datum: 14. 4. 2020

 

ČLANICAM IN ČLANOM

OBČINSKEGA SVETA OBČINE TREBNJE

 

Na podlagi 20. v zvezi s 23. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 63/14)

 

sklicujem

5. dopisno sejo Občinskega sveta Občine Trebnje,

s trajanjem

 

od torka, 14. aprila 2020, od sklica seje

do četrtka, 16. aprila 2020, do 12.00 ure

 

in naslednjim dnevnim redom:

 

  1. Predlog Sklepa o načinu delovanja in odločanja Občinskega sveta Občine Trebnje v času epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19)
  2. Predlog Odloka o ustanovitvi Skupne občinske uprave občin Dolenjske – skrajšani postopek

 

 

Razlog za sklic dopisne seje:

Poslovnik Občinskega sveta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 63/14) v 22. in 23. členu določa, da se izredna seja skliče, kadar ni pogojev za sklic redne seje, dopisna pa takrat, ko ni pogojev za sklic izredne.

V času epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) na območju Republike Slovenije zaradi preventivnih zdravstvenih razlogov za preprečitev širjenja nalezljive bolezni ni pogojev za sklic redne ali izredne seje Občinskega sveta Občine Trebnje, zato je se sklicuje dopisno sejo.

 

Gradivo za obe točki dnevnega reda je priloženo.

 

Predlog sklepa k 1. točki dnevnega reda:

»Občinski svet Občine Trebnje sprejme Sklep o načinu delovanja in odločanja Občinskega sveta Občine Trebnje v času epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19).«.

 

Predlog sklepa k 2. točki dnevnega reda:

»I. Občinski svet Občine Trebnje obravnava predlog Odloka o ustanovitvi Skupne občinske uprave občin Dolenjske po skrajšanem postopku.

II. Občinski svet Občine Trebnje sprejme Odlok o ustanovitvi Skupne občinske uprave občin Dolenjske.«.

 

Glasovanje:

Dopisna seja se bo opravila z elektronskim glasovanjem, ki bo potekalo od torka, 14. aprila 2020, od sklica seje do četrtka, 16. aprila 2020, do 12.00 ure.

Oddaja glasu se posreduje kot povratno elektronsko sporočilo na elektronski naslov: obcina.trebnje@trebnje.si.

Glasujete tako, da jasno in nedvoumno izpolnite spodnjo glasovnico ali na drug primeren način odgovorite na to elektronsko sporočilo, pri čemer jasno in nedvoumno izrazite voljo »ZA« ali »PROTI« predlogu sklepa pri posamezni točki dnevnega reda.

 

Glasovnica:

Točka dnevnega reda

Predlog sklepa

Glasujem »ZA«

Glasujem »PROTI«

1.

Občinski svet Občine Trebnje sprejme Sklep o načinu delovanja in odločanja Občinskega sveta Občine Trebnje v času epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19).

 

 

2.

I. Občinski svet Občine Trebnje obravnava predlog Odloka o ustanovitvi Skupne občinske uprave občin Dolenjske po skrajšanem postopku.

II. Občinski svet Občine Trebnje sprejme Odlok o ustanovitvi Skupne občinske uprave občin Dolenjske.

 

 

 

Dopisna seja je sklepčna, če je vabilo poslano vsem članom Občinskega sveta Občine Trebnje, od katerih jih je osebno vročitev potrdila več kot polovica. Šteje se, da so osebno vročitev potrdili člani, ki so glasovali. Predlog sklepa, ki je predložen na dopisno sejo, je sprejet, če so za sklep glasovali vsi člani sveta, ki so do roka oddali svoj glas.

 

 

S spoštovanjem.

 

 

Alojzij Kastelic l.r.

ŽUPAN

 

Priloge:

  • gradivo za obravnavo

Posredovano:

  • članicam in članom Občinskega sveta Občine Trebnje (na elektronske naslove)

Vložiti:

  • v spis

gradivoGradivo


zapisnikZapisnik