ikona ezahtevek E-zahtevek ikona imenik zaposlenih Imenik zaposlenih ikona seznam pooblaščenih oseb Seznam pooblaščenih oseb ikona predpisi Predpisi ikona katalog informacij javnega značaja Katalog informacij javnega značaja ikona cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja Cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja
aed logo

gumb prijava novice

Natisni Nazaj na seznam

PREKLIC 8. SEJE KOMISIJE ZA MANDATNA VPRAŠANJA, VOLITVE IN IMENOVANJA, KI BO V SREDO, 18. 3. 2020 OB 16.30 URI V VELIKI SEJNI SOBI

 

Datum: 16. 3. 2020

 

 

ČLANOM KOMISIJE ZA MANDATNA VPRAŠANJA, VOLITVE IN IMENOVANJA

 

 

Na podlagi 66. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 63/14) v zvezi s četrto alinejo 6. točke prvega odstavka 8. člena Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 29/14 in 65/14 – popr.), zaradi preprečevanja prenosa okužb s koronavirusom SARS-CoV-2 (COVID-19),

 

 

PREKLICUJEM

 

 

sklic 8. seje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ki je bila sklicana za

 

sredo, 18. marca 2020, ob 16.30 uri

 

v veliki sejni sobi Občine Trebnje, Goliev trg 5, Trebnje.

 

 

O nadaljevanju dela Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja v nujnih zadevah boste obveščeni naknadno.

 

 

Hvala za razumevanje.

 

 

 

po pooblastilu predsednika,

št. 032-3/2018-57 z dne 16. 7. 2019,

Branko Longar l.r.

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum: 12. 3. 2020

 

ČLANOM KOMISIJE ZA MANDATNA VPRAŠANJA, VOLITVE IN IMENOVANJA

 

Na podlagi prvega odstavka 66. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 63/14; v nadaljevanju: Poslovnik) sklicujem 8. sejo Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ki bo

 

v sredo, 18. marca 2020, ob 16.30 uri

 

v veliki sejni sobi Občine Trebnje, Goliev trg 5, Trebnje.

 

PREDLOG DNEVNEGA REDA:

1. Pregled in potrditev zapisnikov 7. seje Komisije z dne 22. 1. 2020 in 1. dopisne seje Komisije z dne 23. in 24. 1. 2020

2. Mnenje o kandidatkah za ravnateljico Vrtca Mavrica Trebnje

3. Razrešitev in imenovanje člana Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

4. Določitev delovne uspešnosti in seznanitev z obvestilom o odmeri letnega dopusta za leto 2020 za župana Občine Trebnje

5. Razno

 

Gradivo za 2. točko predlaganega dnevnega reda vsebuje osebne podatke. Po četrtem odstavku 13. člena Poslovnika ima član Občinskega sveta Občine Trebnje dolžnost varovati podatke zaupne narave, ki so osebni podatki in za katere izve pri svojem delu. Prosim za dosledno spoštovanje citirane določbe Poslovnika.

V gradivu za 2. točko predlaganega dnevnega reda je zapisnik 8. seje Sveta Vrtca Mavrica Trebnje z dne 3. 3. 2020, nepotrjen.

 

Prosim, da se seje zagotovo udeležite!

 

S spoštovanjem.

 

po pooblastilu predsednika,

št. 032-3/2018-57 z dne 16. 7. 2019,

Branko Longar l.r.

 

Vabljeni člani:

-       dr. Jože Korbar

-       Leon Lobe

-       Franci Ostanek

-       Nada Pepelnak

-       Nino Zajc

-       Branko Longar

-       mag. Gregor Kaplan

 

Priloženo:

-       gradivo za obravnavo