E-zahtevek Imenik zaposlenih Seznam pooblaščenih oseb Predpisi Katalog informacij javnega značaja Cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja
Natisni Nazaj na seznam

SKLIC 3. SEJE KOMISIJE ZA PODELITEV PRIZNANJ, KI BO V TOREK, 25. 2. 2020 OB 17. URI V MALI SEJNI SOBI

Datum: 18. 2. 2020

Številka: 094-1/2020-

 

Na podlagi prvega odstavka 66. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 63/14 in 65/14 – popr.) sklicujem 3. sejo Komisije za podelitev priznanj, ki bo

 

v torek, 25. februarja 2020, ob 17.00 uri

 

v mali sejni sobi Občine Trebnje, Goliev trg 5, Trebnje.

  

DNEVNI RED:

  1. Pregled in potrditev zapisnika 2. seje Komisije za podelitev priznanj z dne 16. 4. 2019;
  2. Javni poziv za vložitev predlogov za podelitev priznanj Občine Trebnje v letu 2020 - predlog
  3. Razno

 

Prosim, da se seje komisije zagotovo udeležite, v primeru zadržanosti pa sporočite ga. Andreji Perc, na tel: 3481 104, ali elektronsko pošto andreja.perc@trebnje.si.

 

Hvala za razumevanje in lepo pozdravljeni!

 

                                                                                  

                                                                                               Nada Pepelnak, l. r.

                                                                                               predsednica

 

 

V prilogi:

- Odlok o priznanjih Občine Trebnje

- Javni poziv za vložitev predlogov za podelitev priznanj Občine Trebnje 2020 - predlog

- dobitniki priznanj in plaket 2006-2019

- dobitniki priznanja in plaket 1983 in 1994

 

 

Vabljeni:

- Nada Pepelnak, Trebnje

- Leon Lobe, Trebnje

- Saša Gognjavec, Trebnje

- Blaž Ovnik, Velika Loka

- mag. Gregor Kaplan, Trebnje

- Franc Mulh, Trebnje

- Marija Prosenik, Trebnje