ikona ezahtevek E-zahtevek ikona imenik zaposlenih Imenik zaposlenih ikona seznam pooblaščenih oseb Seznam pooblaščenih oseb ikona predpisi Predpisi ikona katalog informacij javnega značaja Katalog informacij javnega značaja ikona cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja Cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja
aed logo

gumb prijava novice

Natisni Nazaj na seznam

SKLIC 7. SEJE KOMISIJE ZA STATUTARNA VPRAŠANJA IN LOKALNO SAMOUPRAVO, KI BO V SREDO, 12. 2. 2020 OB 17. URI V MALI SEJNI SOBI

Datum: 6. 2. 2020

 

ČLANOM KOMISIJE ZA STATUTARNA VPRAŠANJA IN LOKALNO SAMOUPRAVO 

 

Na podlagi prvega odstavka 66. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 63/14) sklicujem 7. sejo Komisije za statutarna vprašanja in lokalno samoupravo, ki bo v

 

 sredo, 12. februarja 2020, ob 17.00 uri

 

v mali sejni sobi Občine Trebnje, Goliev trg 5, Trebnje.

 

PREDLOG DNEVNEGA REDA:

1. Pregled in potrditev zapisnika 6. seje Komisije z dne 5. 12. 2019

2. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2020 – rebalans I  

3. Predlog Odloka o prenehanju veljavnosti Odloka o ustanovitvi skupne občinske uprave Mirnska in Temeniška dolina – skrajšani postopek

4. Predlog Odloka o ravnanju z zapuščenimi in nepravilno parkiranimi vozili v Občini Trebnje – 1. obravnava

5. Predlog Navodila za predstavnike ustanovitelja v organih upravljanja javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je Občina Trebnje

6. Razno

 

Prosim, da se seje zagotovo udeležite!

 

S spoštovanjem.

 

 

Mateja Povhe l. r.

predsednica

 

Vabljeni:

-       Mateja Povhe

-       Branko Veselič

-       Silvo Zupančič

-       Branko Longar

-       Bogdana Brilj

 

-       Alojzij Kastelic, župan

-       Janez Pirc, direktor

-       Gorazd Koračin, pravna služba

 

Priloženo:

-       gradivo za obravnavo