ikona ezahtevek E-zahtevek ikona imenik zaposlenih Imenik zaposlenih ikona seznam pooblaščenih oseb Seznam pooblaščenih oseb ikona predpisi Predpisi ikona katalog informacij javnega značaja Katalog informacij javnega značaja ikona cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja Cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja
aed logo

gumb prijava novice

Natisni Nazaj na seznam

SKLIC 6. SEJE ODBORA ZA OKOLJE, PROSTOR IN INFRASTRUKTURO, KI BO V SREDO, 12. 2. 2020 OB 16. URI V MALI SEJNI SOBI

Datum: 6. 2. 2020

 

ČLANOM ODBORA

ZA OKOLJE, PROSTOR IN INFRASTRUKTURO

 

Na podlagi 1. odstavka 66. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 63/14) sklicujem 6. sejo Odbora za okolje, prostor in infrastrukturo, ki bo

 

v sredo, 12. februarja 2020, ob 16.00 uri

v  mali sejni sobi Občine Trebnje, Goliev trg 5, Trebnje.

 

Dnevni red:

1. Pregled in potrditev zapisnika 5. seje Odbora z dne 4. 12. 2019

2. Predlog Odloka o ravnanju z zapuščenimi in nepravilno parkiranimi vozili v Občini Trebnje – 1. obravnava

3. Premoženjsko pravne zadeve:

a)    Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra za parcele k.o. Veliki Gaber

b)    Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra za parcele k.o. Veliki Gaber- naselje Veliki Gaber

c)    Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra za parcele k.o. Trebnje – mesto Trebnje

d)    Predlog za ukinitev statusa javnega dobra in odločanje o pravnem poslu razpolaganja za parcelo  št. 1045/16 k.o. Škovec - naselje Mrzla Luža

e)    Predlog za ukinitev statusa javnega dobra in odločanje o pravnem poslu razpolaganja za  del parcele 1290/1 k.o. Štefan - po parcelaciji parcela 1290/6)  - naselje Kamni Potok

4. Predlog Dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) za investicijo »Mrliška vežica Sela pri Šumberku«

5. Predlog Dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) »Ureditev lokalne ceste 425011 Trebnje – Grmada 3. faza«

6. Razno.

 

Prosim, da se seje zagotovo udeležite!

 

Hvala za razumevanje in lepo pozdravljeni!            

                      

                                              

                                                                                   Andrej Jevnikar, l. r.

                                                                                       predsednik

 

 

Vabljeni:

-       Andrej Jevnikar, Velika Loka

-       Simon Erjavec, Velika Loka                                                          

-       Tomaž Praznik, Veliki Gaber                                                         

-       Branko Veselič, Trebnje                  

-       Alojz Špec, Dobrnič

-       Darko Pekolj, Trebnje                      

-       Franci Kepa, Trebnje

 

-       Alojzij Kastelic, župan

-       Janez Pirc, direktor

-       mag. Janez Zakrajšek, vodja odd. za okolje, prostor in infrastrukturo

 

 

Priloženo:

-       gradivo za obravnavo