ikona ezahtevek E-zahtevek ikona imenik zaposlenih Imenik zaposlenih ikona seznam pooblaščenih oseb Seznam pooblaščenih oseb ikona predpisi Predpisi ikona katalog informacij javnega značaja Katalog informacij javnega značaja ikona cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja Cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja
aed logo

gumb prijava novice

Natisni Nazaj na seznam

SKLIC 7. SEJE KOMISIJE ZA MANDATNA VPRAŠANJA, VOLITVE IN IMENOVANJA, KI BO V SREDO, 22. 1. 2020 OB 16. URI V MALI SEJNI SOBI

Datum: 16. 1. 2020

 

ČLANOM KOMISIJE ZA MANDATNA VPRAŠANJA, VOLITVE IN IMENOVANJA

 

Na podlagi prvega odstavka 66. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 63/14; v nadaljevanju: Poslovnik) sklicujem 7. sejo Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ki bo

 

v sredo, 22. januarja 2020, ob 16.00 uri

v mali sejni sobi Občine Trebnje, Goliev trg 5, Trebnje.

 

PREDLOG DNEVNEGA REDA:

1. Pregled in potrditev zapisnika 6. seje Komisije z dne 4. 12. 2019

2. Soglasje k imenovanju direktorice javnega zavoda Knjižnica Pavla Golie Trebnje

3. Predlog Navodila za predstavnike ustanovitelja v organih upravljanja javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je Občina Trebnje

4. Seznanitev s Seznamom mandatov in njihovega trajanja

5. Razno

 

Gradivo za 2. točko predlaganega dnevnega reda vsebuje osebne podatke. Po četrtem odstavku 13. člena Poslovnika ima član Občinskega sveta Občine Trebnje dolžnost varovati podatke zaupne narave, ki so osebni podatki in za katere izve pri svojem delu. Prosim za dosledno spoštovanje citirane določbe Poslovnika.

 

Prosim, da se seje zagotovo udeležite!

 

S spoštovanjem.

 

 

po pooblastilu predsednika,

št. 032-3/2018-57 z dne 16. 7. 2019,

Branko Longar l.r.

 

 

Vabljeni člani:

-       dr. Jože Korbar

-       Leon Lobe

-       Franci Ostanek

-       Nada Pepelnak

-       Nino Zajc

-       Branko Longar

-       mag. Gregor Kaplan

 

Priloženo:

-       gradivo za obravnavo