ikona ezahtevek E-zahtevek ikona imenik zaposlenih Imenik zaposlenih ikona seznam pooblaščenih oseb Seznam pooblaščenih oseb ikona predpisi Predpisi ikona katalog informacij javnega značaja Katalog informacij javnega značaja ikona cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja Cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja
aed logo

gumb prijava novice

Natisni Nazaj na seznam

SKLIC 6. SEJE ODBORA ZA DRUŽBENE, GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN KMETIJSTVO, KI BO V SREDO, 4. 12. 2019 OB 17. URI V MALI SEJNI SOBI

Datum:  28. 11. 2019

 

ČLANOM ODBORA ZA DRUŽBENE, GOSPODARSKE

DEJAVNOSTI IN KMETIJSTVO

 

Na podlagi 1. odstavka 66. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 63/14)  sklicujem 6. sejo Odbora za družbene, gospodarske dejavnosti in kmetijstvo, ki bo

v sredo, 4. decembra 2019, ob 17.00 uri

 

v  mali sejni sobi Občine Trebnje, Goliev trg 5, Trebnje.

 

Dnevni red:

  1. Pregled in potrditev zapisnika 5. seje Odbora z dne 15. 10. 2019
  2. Predlog Odloka o Javnem lekarniškem zavodu Dolenjske lekarne Novo mesto – 2. obravnava
  3. Predlog Odloka o ustanovitvi Sveta ustanoviteljic Javnega lekarniškega zavoda Dolenjske lekarne Novo mesto – 2. obravnava
  4. Letni program športa v občini Trebnje za leto 2020
  5. Potrditev investicijske dokumentacije (DIIP in IP) »Energetska prenova CIK Trebnje«
  6. Predlog Dokumenta identifikacije investicijskega projekta »Analiza šolskega prostora v občini Trebnje z demografsko študijo za obdobje 20 let«
  7. Odgovori na sprejete sklepe in pobude članov Odbora
  8. Razno.

 

Gradivo za obravnavo 5. in 6. točke vam pošljemo naknadno.

 

Prosim, da se seje zagotovo udeležite!

 

Hvala za razumevanje in lepo pozdravljeni!                                    

                                  

                                                                                   Špela Smuk,  l. r.

                                                                                    predsednica

 

VABLJENI:

-       Špela Smuk, Trebnje

-       Marija Zupančič, Trebnje

-       Ana Moder, Trebnje

-       Marjana Kužnik, Dobrnič

-       Nada Pepelnak, Trebnje

-       Majda Gazvoda, Dobrnič

-       Jože Avguštinčič, Dobrnič

 

-       Alojzij Kastelic, župan

-       Janez Pirc, direktor

-       Irena Žužek, vodja oddelka za družbene in gospodarske dejavnosti

 

Priloženo:

-       gradivo za obravnavo