E-zahtevek Imenik zaposlenih Seznam pooblaščenih oseb Predpisi Katalog informacij javnega značaja Cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja
Natisni Nazaj na seznam

SKLIC 6. SEJE KOMISIJE ZA STATUTARNA VPRAŠANJA IN LOKALNO SAMOUPRAVO, KI BO V ČETRTEK, 5. 12. 2019 OB 16. URI V MALI SEJNI SOBI

Datum: 28. 11. 2019

 

ČLANOM KOMISIJE ZA STATUTARNA VPRAŠANJA IN LOKALNO SAMOUPRAVO

 

Na podlagi prvega odstavka 66. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 63/14) sklicujem 6. sejo Komisije za statutarna vprašanja in lokalno samoupravo, ki bo v

 

 četrtek, 5. decembra 2019, ob 16.00 uri

 

v mali sejni sobi Občine Trebnje, Goliev trg 5, Trebnje.

 

PREDLOG DNEVNEGA REDA:

1. Pregled in potrditev zapisnika 5. seje Komisije z dne 16. 10. 2019

2. Predlog Odloka o Javnem lekarniškem zavodu Dolenjske lekarne Novo mesto – 2. obravnava

3. Predlog Odloka o ustanovitvi Sveta ustanoviteljic Javnega lekarniškega zavoda Dolenjske lekarne Novo mesto – 2. obravnava

4. Predlog Odloka o ureditvi mirujočega prometa v občini Trebnje – 2. obravnava 

5. Predlog Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v občini Trebnje – 2. obravnava

6. Predlog Elaborata za pripravo odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za območje opremljanja: »Kanalizacija Račje selo in Blato« ter Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za območje opremljanja »Kanalizacija Račje selo in Blato« - 1. obravnava

7. Razno

 

Prosim, da se seje zagotovo udeležite!

 

S spoštovanjem.

 

 

Mateja Povhe l. r.

predsednica

 

Vabljeni:

-       Mateja Povhe

-       Branko Veselič

-       Silvo Zupančič

-       Branko Longar

-       Bogdana Brilj

 

-       Alojzij Kastelic, župan

-       Janez Pirc, direktor

-       Gorazd Koračin, pravna služba

 

Priloženo:

-       gradivo za obravnavo