ikona ezahtevek E-zahtevek ikona imenik zaposlenih Imenik zaposlenih ikona seznam pooblaščenih oseb Seznam pooblaščenih oseb ikona predpisi Predpisi ikona katalog informacij javnega značaja Katalog informacij javnega značaja ikona cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja Cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja
aed logo

gumb prijava novice

Natisni Nazaj na seznam

SKLIC 5. SEJE ODBORA ZA OKOLJE, PROSTOR IN INFRASTRUKTURO, KI BO V SREDO, 4. 12. 2019 OB 16.30 URI V VELIKI SEJNI SOBI

Datum: 28. 11. 2019

 

ČLANOM ODBORA

ZA OKOLJE, PROSTOR IN INFRASTRUKTURO

 

Na podlagi 1. odstavka 66. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 63/14) sklicujem 5. sejo Odbora za okolje, prostor in infrastrukturo, ki bo

 

v sredo, 4. decembra 2019, ob 16.30 uri  v  VELIKI sejni sobi Občine Trebnje, Goliev trg 5, Trebnje.

 

Dnevni red:

1. Pregled in potrditev zapisnika 4. seje Odbora z dne 16. 10. 2019

2. Predlog Odloka o ureditvi mirujočega prometa v občini Trebnje – 2. obravnava  

3. Predlog Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Trebnje – 2. obravnava

4. Predlog Elaborata za pripravo odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za območje opremljanja: »Kanalizacija Račje selo in Blato« ter Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za območje opremljanja »Kanalizacija Račje selo in Blato« - 1. obravnava

5. Oprostitev plačila komunalnega prispevka Prostovoljnemu gasilskemu društvu Trebanjski vrh

6. Premoženjsko pravne zadeve:

a)    Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra za parcele k.o. Korita – naselje Rdeči Kal

b)    Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra za parceli 1008/11 in 1008/9 k.o. Medvedje selo

c)    Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra za parcelo 622/2 k.o. Sela pri Šumberku

d)    Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra za parceli 806/6 in 806/7 k.o. Veliki Gaber

e)    Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra za parcele k.o. Stehanja vas – naselje Male Dole pri Stehanji vasi

f)     Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra za parceli 653/1 in 657/1 k.o. Sela pri Šumberku

g)    Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra za parceli 2836/6 in 2836/7 k.o. Lukovek

h)    Predlog za ureditev statusa grajenega javnega dobra v k.o. Lukovek- Gradišče pri Trebnjem

i)      Predlog za ureditev statusa grajenega javnega dobra v k.o. Korita- Rdeči Kal

j)      Predlog za ureditev statusa grajenega javnega dobra v k.o. Češnjevek- Češnjevek

k)    Predlog za ureditev statusa grajenega javnega dobra v k.o. Stehanja vas- Gombišče

l)      Predlog za ureditev statusa grajenega javnega dobra v k.o. Prapreče-Vrhovo pri Šentlovrencu

m)  Odločanje o pravnem poslu razpolaganja za parcelo  št. 84/11 k.o. Veliki Gaber in predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra za parcelo 84/10 k.o. Veliki Gaber

7. Razno.

 

Prosim, da se seje zagotovo udeležite!

 

Hvala za razumevanje in lepo pozdravljeni!            

                                      

                                              

                                                                                   Andrej Jevnikar, l. r.

                                                                                      predsednik

 

 

Vabljeni:

-       Andrej Jevnikar, Velika Loka

-       Simon Erjavec, Velika Loka                                                          

-       Tomaž Praznik, Veliki Gaber                                                         

-       Branko Veselič, Trebnje                  

-       Alojz Špec, Dobrnič

-       Darko Pekolj, Trebnje                      

-       Franci Kepa, Trebnje

 

-       Alojzij Kastelic, župan

-       Janez Pirc, direktor

-       mag. Janez Zakrajšek, vodja odd. za okolje, prostor in infrastrukturo

 

Priloženo:

-       gradivo za obravnavo