ikona ezahtevek E-zahtevek ikona imenik zaposlenih Imenik zaposlenih ikona seznam pooblaščenih oseb Seznam pooblaščenih oseb ikona predpisi Predpisi ikona katalog informacij javnega značaja Katalog informacij javnega značaja ikona cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja Cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja
aed logo

gumb prijava novice

Natisni Nazaj na seznam

SKLIC 6. SEJE KOMISIJE ZA MANDATNA VPRAŠANJA, VOLITVE IN IMENOVANJA, KI BO V SREDO, 4. 12. 2019 OB 16. URI V MALI SEJNI SOBI

Datum: 28. 11. 2019

 

ČLANOM KOMISIJE ZA MANDATNA VPRAŠANJA, VOLITVE IN IMENOVANJA

 

Na podlagi prvega odstavka 66. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 63/14) sklicujem 6. sejo Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ki bo

v sredo, 4. decembra 2019, ob 16.00 uri

 

v mali sejni sobi Občine Trebnje, Goliev trg 5, Trebnje.

 

PREDLOG DNEVNEGA REDA:

  1. Pregled in potrditev zapisnika 5. seje Komisije z dne 28. 8. 2019
  2. Predlaganje kandidata za predstavnika javnosti v senatih za reševanje pritožb zoper delo policistov
  3. Seznanitev s Predlogom Navodila za predstavnike ustanovitelja v organih upravljanja javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je Občina Trebnje
  4. Razno

 

 

Prosim, da se seje zagotovo udeležite!

 

S spoštovanjem.

 

 

 

po pooblastilu predsednika,

št. 032-3/2018-57 z dne 16. 7. 2019,

Branko Longar l. r.

 

 

 

Vabljeni člani:

-       dr. Jože Korbar

-       Leon Lobe

-       Franci Ostanek

-       Nada Pepelnak

-       Nino Zajc

-       Branko Longar

-       mag. Gregor Kaplan

 

Priloženo:

-       gradivo za obravnavo