ikona ezahtevek E-zahtevek ikona imenik zaposlenih Imenik zaposlenih ikona seznam pooblaščenih oseb Seznam pooblaščenih oseb ikona predpisi Predpisi ikona katalog informacij javnega značaja Katalog informacij javnega značaja ikona cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja Cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja
aed logo

gumb prijava novice

Natisni Nazaj na seznam

SKLIC 5. SEJE KOMISIJE ZA MANDATNA VPRAŠANJA, VOLITVE IN IMENOVANJA, KI BO V SREDO, 28. 8. 2019, OB 17. URI V MALI SEJNI SOBI

Datum: 22. 8. 2019

 

ČLANOM KOMISIJE ZA MANDATNA VPRAŠANJA, VOLITVE IN IMENOVANJA

 

Na podlagi prvega odstavka 66. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 63/14) sklicujem 5. sejo Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ki bo


v sredo, 28. avgusta 2019, ob 17.00 uri v mali sejni sobi Občine Trebnje, Goliev trg 5, Trebnje.

 

PREDLOG DNEVNEGA REDA:

  1. Pregled in potrditev zapisnika 4. seje Komisije z dne 21. 2. 2019
  2. Prenehanje mandata člana Občinskega sveta Občine Trebnje
  3. Imenovanje predstavnika Občine Trebnje v Svet zavoda Dolenjske lekarne Novo mesto
  4. Imenovanje predstavnika Občine Trebnje v Skupščino javnega podjetja Komunala Trebnje d.o.o.
  5. Poročila o volilni kampanji za lokalne volitve 2018
  6. Razno

 

Prosim, da se seje zagotovo udeležite!

S spoštovanjem.

 

 

po pooblastilu predsednika,

št. 032-3/2018-57 z dne 16. 7. 2019,

Branko Longar l.r.

 

Vabljeni člani:

-       dr. Jože Korbar

-       Leon Lobe

-       Franci Ostanek

-       Nada Pepelnak

-       Nino Zajc

-       Branko Longar

-       mag. Gregor Kaplan

 

Priloženo:

-       gradivo za obravnavo