ikona ezahtevek E-zahtevek ikona imenik zaposlenih Imenik zaposlenih ikona seznam pooblaščenih oseb Seznam pooblaščenih oseb ikona predpisi Predpisi ikona katalog informacij javnega značaja Katalog informacij javnega značaja ikona cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja Cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja
aed logo

gumb prijava novice

Natisni Nazaj na seznam

SKLIC 4. SEJE KOMISIJE ZA STATUTARNA VPRAŠANJA IN LOKALNO SAMOUPRAVO, KI BO V SREDO, 28. 8. 2019, OB 18. URI V MALI SEJNI SOBI

Datum: 22. 8. 2019

 

ČLANOM KOMISIJE ZA STATUTARNA VPRAŠANJA IN LOKALNO SAMOUPRAVO

 

Na podlagi prvega odstavka 66. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 63/14) sklicujem 4. sejo Komisije za statutarna vprašanja, volitve in imenovanja, ki bo

 

v sredo, 28. avgusta 2019, ob 18.00 uri v mali sejni sobi Občine Trebnje, Goliev trg 5, Trebnje.

 

PREDLOG DNEVNEGA REDA:

  1. Pregled in potrditev zapisnika 3. seje Komisije z dne 13. 6. 2019
  2. Predlog Odloka o ustanovitvi Skupne občinske uprave občin Dolenjske – 2. obravnava
  3. Predlog Odloka o prenehanju veljavnosti Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinski razvojni center občin Grosuplje, Ivančna Gorica in Trebnje« – skrajšani postopek
  4. Predlog Izjave o izstopu iz Skupne občinske uprave Mirnska in Temeniška Dolina
  5. Razno

 

Prosim, da se seje zagotovo udeležite!

 

S spoštovanjem.

 

 

Mateja Povhe l.r.

predsednica

 

Vabljeni:

-       Mateja Povhe

-       Branko Veselič

-       Silvo Zupančič

-       Branko Longar

-       Bogdana Brilj

 

-       Alojzij Kastelic, župan

-       Janez Pirc, direktor

-       Gorazd Koračin, pravna služba