ikona ezahtevek E-zahtevek ikona imenik zaposlenih Imenik zaposlenih ikona seznam pooblaščenih oseb Seznam pooblaščenih oseb ikona predpisi Predpisi ikona katalog informacij javnega značaja Katalog informacij javnega značaja ikona cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja Cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja
aed logo

gumb prijava novice

Natisni Nazaj na seznam

SKLIC 3. SEJE ODBORA ZA PRORAČUN IN FINANCE, KI BO V SREDO, 28. 8. 2019, OB 19. URI V MALI SEJNI SOBI

Datum: 21. 8. 2019

 

ČLANOM ODBORA ZA PRORAČUN IN FINANCE

 

Na podlagi 1. odstavka 66. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 63/14 in 65/14 – popr.) sklicujem 3. sejo Odbora za proračun in finance, ki bo v

 

sredo, 28. avgusta 2019, ob 19.00 uri v mali sejni sobi Občine Trebnje, Goliev trg 5.

 

PREDLOG DNEVNEGA REDA:

  1. Pregled in potrditev zapisnika 2. seje Odbora z dne 7. 5. 2019
  2. Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Trebnje v prvem polletju 2019
  3. Razno.

 

Prosim, da se seje zagotovo udeležite!

 

Hvala za razumevanje in lepo pozdravljeni!

 

 

Bogdana Brilj, l.r.

predsednica

 

 

Vabljeni:

-       Bogdana Brilj, Žužemberk 

-       Tanja Cesar, Trebnje

-       Mojca Povhe, Trebnje

-       dr. Jože Korbar, Trebnje

-       Tatjana Dokl, Dobrnič

-       Alojzij Kastelic, župan

-       mag. Irena Starič, vodja referata za proračun

 

Priloženo:

-       gradivo za obravnavo