ikona ezahtevek E-zahtevek ikona imenik zaposlenih Imenik zaposlenih ikona seznam pooblaščenih oseb Seznam pooblaščenih oseb ikona predpisi Predpisi ikona katalog informacij javnega značaja Katalog informacij javnega značaja ikona cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja Cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja
aed logo

gumb prijava novice

Natisni Nazaj na seznam

SKLIC 4. SEJE ODBORA ZA DRUŽBENE, GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN KMETIJSTVO, KI BO V TOREK, 27. 8. 2019, OB 17. URI V MALI SEJNI SOBI

Datum: 22. 8. 2019


ČLANOM ODBORA ZA DRUŽBENE, GOSPODARSKE 
DEJAVNOSTI IN KMETIJSTVO

 

Na podlagi 1. odstavka 66. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 63/14 in 65/14 - popr.)  sklicujem 4. sejo Odbora za družbene, gospodarske dejavnosti in kmetijstvo, ki bo 

v torek, 27. avgusta 2019, ob 17.00 uri v mali sejni sobi Občine Trebnje, Goliev trg 5, Trebnje.


DNEVNI RED:

  1. Pregled in potrditev zapisnika 3. seje Odbora z dne 11. 6. 2019
  2. Predlog za podaljšanje delovanja dveh začasnih oddelkov Vrtca Sončnica Veliki Gaber
  3. Seznanitev z aktualnimi aktivnostmi gradnje nove devetletke v Trebnjem
  4. Razno.


Prosim, da se seje zagotovo udeležite!


Hvala za razumevanje in lepo pozdravljeni!                                    

                                  

                                                                                          Špela Smuk,  l. r.
                                                                                             predsednica

 

VABLJENI:

-       Špela Smuk, Trebnje

-       Marija Zupančič, Trebnje

-       Ana Moder, Trebnje

-       Marjana Kužnik, Dobrnič

-       Nada Pepelnak, Trebnje

-       Majda Gazvoda, Dobrnič

-       Jože Avguštinčič, Dobrnič

 

 

-       Alojzij Kastelic, župan

-       Janez Pirc, direktor

-       Žiga Zaplotnik, vodja oddelka za družbene in gospodarske dejavnosti