ikona ezahtevek E-zahtevek ikona imenik zaposlenih Imenik zaposlenih ikona seznam pooblaščenih oseb Seznam pooblaščenih oseb ikona predpisi Predpisi ikona katalog informacij javnega značaja Katalog informacij javnega značaja ikona cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja Cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja
aed logo

gumb prijava novice

Natisni Nazaj na seznam

SKLIC 1. IZREDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE TREBNJE, KI BO V SREDO, 31. 7. 2019, OB 16. URI V VELIKI SEJNI SOBI

Številka: 900-9/2019/1

Datum: 26. 7. 2019

 

Članicam in članom Občinskega sveta

Občine Trebnje

 

Na podlagi 35. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), 29. člena Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 29/14 in 65/14 - popr.) in 22. člena v povezavi s 20. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 63/14 in 65/14 – popr.)

 

S K L I C U J E M 

1. izredno sejo Občinskega sveta Občine Trebnje,

ki bo v sredo, 31. 7. 2019 ob 16.00 uri v veliki sejni sobi Občine Trebnje

 

Predlagam naslednji dnevni red: 

1.    Predlog sklepa o prerazporeditvi pravic porabe in uskladitvi projektov iz načrta razvojnih  programov.

 

 

Gradivo bo objavljeno na spletni strani www.trebnje.si.

 

Prosimo vas, da zagotovite prisotnost na seji.

 

Lepo pozdravljeni.

 

 

 

Alojzij Kastelic l. r. 

ŽUPAN

 

 

 

Vabljeni:

–         Članice in člani Občinskega sveta

–         Janez Pirc, direktor Občinske uprave

–         Predsedniki krajevnih skupnosti

–         Mediji

–         Blaž Pavlin, poslanec Državnega zbora

–         Franci Kepa, poslanec Državnega zbora 

–         Predstavnik Uredniškega sveta Glasila občanov; glasilo.obcanov.trebnje@gmail.com

–         Predstavnik TREMS-a, Matej Novak; mail@novakmatej.com

 

 

Objavljeno:

–         Spletna stran www.trebnje.si

 

Vložiti:

–         v spis

 

videoVideo posnetki


gradivoGradivo


zapisnikZapisnik