ikona ezahtevek E-zahtevek ikona imenik zaposlenih Imenik zaposlenih ikona seznam pooblaščenih oseb Seznam pooblaščenih oseb ikona predpisi Predpisi ikona katalog informacij javnega značaja Katalog informacij javnega značaja ikona cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja Cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja
aed logo

gumb prijava novice

Natisni Nazaj na seznam

Vabilo na 12. izredno sejo OS

Na podlagi 23. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Trebnje sklicujem 12. izredno sejo Občinskega sveta Občine Trebnje, ki bo

v torek, 29.9.2009 ob 08.00 uri

v veliki sejni sobi Občine Trebnje.

PREDLOG DNEVNEGA REDA:

1. Neizvrševanje sklepov Občinskega sveta  Občine Trebnje
2. Neizvrševanje programov potrjenih s proračunom 2009 zaradi nelkvidnostnega stanja občinskega računa - vzroki za nelikvidnost in ukrepi za odpravo blokade oz. pospešitev projektov.

Alojzij Kastelic
     ŽUPAN

 GRADIVO:
- zahteva za sklic
- nerealizirani sklepi
- vabilo
- gradivo k tč.1
- gradivo k tč.2
- poročilo o delnem nadzoru NO (KS Čatež)