ikona ezahtevek E-zahtevek ikona imenik zaposlenih Imenik zaposlenih ikona seznam pooblaščenih oseb Seznam pooblaščenih oseb ikona predpisi Predpisi ikona katalog informacij javnega značaja Katalog informacij javnega značaja ikona cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja Cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja
aed logo

gumb prijava novice

Natisni Nazaj na seznam

SKLIC 3. SEJE KOMISIJE ZA STATUTARNA VPRAŠANJA IN LOKALNO SAMOUPRAVO, KI BO V SREDO, 12. 6. 2019, OB 18. URI V MALI SEJNI SOBI

Datum: 6. 6. 2019

 

ČLANOM

KOMISIJE ZA STATUTARNA VPRAŠANJA IN LOKALNO SAMOUPRAVO

                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Na podlagi 1. odstavka 66. člena Poslovnika občinskega sveta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 63/14 in 65/14 – popr. ) sklicujem 3. sejo Komisije za statutarna vprašanja in lokalno samoupravo, ki bo

 

v sredo, 12. junija 2019, ob 18.00 uri  v mali sejni sobi Občine Trebnje, Goliev trg 5, Trebnje.

 

PREDLOG DNEVNEGA REDA:

  1. Pregled in potrditev zapisnika 2. seje Komisije z dne 6. 5. 2019
  2. Predlog Odloka o sofinanciranju letnega programa športa v občini Trebnje – 2. obravnava
  3. Predlog Odloka o razglasitvi Cerkve Marijinega vnebovzetja za kulturni spomenik lokalnega pomena – 2. obravnava
  4. Predlog Odloka o razglasitvi Spomenika padlim v 1. svetovni vojni za kulturni spomenik lokalnega pomena – 2. obravnava
  5. Predlog Odloka o določitvi stroškov lokacijske preveritve v Občini Trebnje
  6. Predlog Odloka o ustanovitvi Skupne občinske uprave občin Dolenjske – 1. obravnava
  7. Izjava o izstopu iz organa skupne občinske uprave Medobčinski razvojni center občin Grosuplje, Ivančna Gorica in Trebnje
  8. Razno.

 

Prosim, da se seje zagotovo udeležite!

 

Hvala za razumevanje in lepo pozdravljeni! 

 

 

       Mateja Povhe, l. r.

       predsednica

 

 

 

Vabljeni:

-       Mateja Povhe, Trebnje

-       Branko Veselič, Trebnje

-       Silvo Zupančič, Dobrnič

-       Branko Longar, Veliki Gaber

-       Bogdana Brilj, Žužemberk

 

-       Alojzij Kastelic, župan

-       Janez Pirc, direktor

-       Pravna služba