ikona ezahtevek E-zahtevek ikona imenik zaposlenih Imenik zaposlenih ikona seznam pooblaščenih oseb Seznam pooblaščenih oseb ikona predpisi Predpisi ikona katalog informacij javnega značaja Katalog informacij javnega značaja ikona cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja Cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja
aed logo

gumb prijava novice

Natisni Nazaj na seznam

SKLIC 3. SEJE ODBORA ZA DRUŽBENE, GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN KMETIJSTVO, KI BO V TOREK, 11. 6. 2019, OB 17. URI V MALI SEJNI SOBI

Datum:  6. 6. 2019

 

ČLANOM ODBORA ZA DRUŽBENE, GOSPODARSKE

DEJAVNOSTI IN KMETIJSTVO

 

Na podlagi 1. odstavka 66. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 63/14 in 65/14 - popr.)  sklicujem 3. sejo Odbora za družbene, gospodarske dejavnosti in kmetijstvo, ki bo

 

v torek, 11. junija 2019, ob 17.00 uri

 

v  mali sejni sobi Občine Trebnje, Goliev trg 5, Trebnje.

 

Dnevni red:

  1. Pregled in potrditev zapisnika 2. seje Odbora z dne 7. 5. 2019
  2. Predlog Odloka o sofinanciranju letnega programa športa v občini Trebnje – 2. obravnava
  3. Odlok o razglasitvi Cerkve Marijinega vnebovzetja za kulturni spomenik lokalnega pomena – 2. obravnava
  4. Odlok o razglasitvi Spomenika padlim v 1. svetovni vojni za kulturni spomenik lokalnega pomena – 2. obravnava
  5. Elaborat za določitev cene izvajanja javne službe; 24-urna dežurna služba v občini Trebnje za leto 2019
  6. Predstavitev problematike in zagotovitev sredstev za delovanje športnih društev v javnem interesu
  7. Pojasnitev cen stroška ogrevanja DOLB  za Osnovno šolo Trebnje
  8. Seznanitev z aktualnimi aktivnostmi gradnje nove devetletke v Trebnjem
  9. Razno.

Prosim, da se seje zagotovo udeležite!

Hvala za razumevanje in lepo pozdravljeni!                                    

                                  

                                                                                  Špela Smuk,  l. r.

                                                                                  predsednica

 

VABLJENI:

-       Špela Smuk, Trebnje

-       Marija Zupančič, Trebnje

-       Ana Moder, Trebnje

-       Marjana Kužnik, Dobrnič

-       Nada Pepelnak, Trebnje

-       Majda Gazvoda, Dobrnič

-       Jože Avguštinčič, Dobrnič

 

 

-       Alojzij Kastelic, župan

-       Janez Pirc, direktor

-       Žiga Zaplotnik, vodja oddelka za družbene in gospodarske dejavnosti

-       Predstavnik Športne zveze občin Trebnje in Mirna (točka 2.) sportnazvezaobcintrebnjeinmirn@gmail.com

-       Predstavnik Rokometnega kluba Trebnje (točka 6.) jure.viscek@alva.si

-       Predstavnik Nogometnega kluba Trebnje (točka 6.) dejan.smuk@gmail.com

-       Stanko Tomšič, direktor JP Komunala Trebnje d.o.o. (točka 5. in točka 7.)

-       mag. Dušan Štepec, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OI Novo mesto (točka 3. in 4.)

-       Rado Kostrevc, ravnatelj Osnovne šole Trebnje (k točki 7. in 8.)