ikona ezahtevek E-zahtevek ikona imenik zaposlenih Imenik zaposlenih ikona seznam pooblaščenih oseb Seznam pooblaščenih oseb ikona predpisi Predpisi ikona katalog informacij javnega značaja Katalog informacij javnega značaja ikona cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja Cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja
aed logo

gumb prijava novice

Natisni Nazaj na seznam

SKLIC 2. SEJE ODBORA ZA DRUŽBENE, GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN KMETIJSTVO, KI BO V TOREK, 7. 5. 2019, OB 17. URI V MALI SEJNI SOBI

Datum:  30. 4. 2019

 

ČLANOM ODBORA ZA DRUŽBENE, GOSPODARSKE

DEJAVNOSTI IN KMETIJSTVO

 

Na podlagi 1. odstavka 66. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 63/14 in 65/14 - popr.)  sklicujem 2. sejo Odbora za družbene, gospodarske dejavnosti in kmetijstvo, ki bo

 

v torek, 7. maja 2019, ob 17.00 uri

 

v  mali sejni sobi Občine Trebnje, Goliev trg 5, Trebnje.

 

Dnevni red:

 1. Pregled in potrditev zapisnika 1. seje Odbora z dne 18. 2. 2019
 2. Predlog Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2019 in Predlog Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2020
 3. Letni program športa v občini Trebnje za leto 2019
 4. Letni program socialnega varstva za leto 2019 v občini Trebnje
 5. Letni program socialnega varstva za leto 2020 v občini Trebnje
 6. Letni program kulture v občini Trebnje za leto 2019
 7. Letni program kulture v občini Trebnje za leto 2020
 8. Letni program mladinske dejavnosti v občini Trebnje za leto 2019
 9. Letni program mladinske dejavnosti v občini Trebnje za leto 2020
 10. Predlog Odloka o sofinanciranju letnega programa športa v občini Trebnje – 1. obravnava
 11. Odlok o razglasitvi Cerkve Marijinega vnebovzetja za kulturni spomenik lokalnega pomena
 12. Odlok o razglasitvi Spomenika padlim v 1. svetovni vojni za kulturni spomenik lokalnega pomena
 13. Elaborat za določitev cene izvajanja javne službe; 24-urna dežurna služba v občini Trebnje za leto 2019
 14. Seznanitev z aktualnimi aktivnostmi devetletke v Trebnjem
 15. Razno.

 

Prosim, da se seje zagotovo udeležite!

Hvala za razumevanje in lepo pozdravljeni!                                          

                                   

Špela Smuk, l. r. 

                                                                                                                                                           predsednica

 

VABLJENI:

-       Špela Smuk, Trebnje

-       Marija Zupančič, Trebnje

-       Ana Moder, Trebnje

-       Marjana Kužnik, Dobrnič

-       Nada Pepelnak, Trebnje

-       Majda Gazvoda, Dobrnič

-       Jože Avguštinčič, Dobrnič

 

 

-       Alojzij Kastelic, župan

-       Janez Pirc, direktor

-       Žiga Zaplotnik, vodja oddelka za družbene in gospodarske dejavnosti