ikona ezahtevek E-zahtevek ikona imenik zaposlenih Imenik zaposlenih ikona seznam pooblaščenih oseb Seznam pooblaščenih oseb ikona predpisi Predpisi ikona katalog informacij javnega značaja Katalog informacij javnega značaja ikona cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja Cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja
aed logo

gumb prijava novice

Natisni Nazaj na seznam

SKLIC 2. SEJE KOMISIJE ZA STATUTARNA VPRAŠANJA IN LOKALNO SAMOUPRAVO, KI BO V PONEDELJEK, 6. 5. 2019, OB 18. URI V MALI SEJNI SOBI

Datum: 30. 4. 2019

 

ČLANOM

KOMISIJE ZA STATUTARNA VPRAŠANJA IN LOKALNO SAMOUPRAVO

                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Na podlagi 1. odstavka 66. člena Poslovnika občinskega sveta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 63/14 in 65/14 – popr. ) sklicujem 2. sejo Komisije za statutarna vprašanja in lokalno samoupravo, ki bo 

v ponedeljek, 6. maja 2019, ob 18.00 uri

 

v mali sejni sobi Občine Trebnje, Goliev trg 5, Trebnje.

 

PREDLOG DNEVNEGA REDA:

  1. Pregled in potrditev zapisnika 1. seje Komisije z dne 20. 2. 2019
  2. Predlog Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2019 in Predlog Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2020
  3. Predlog Odloka o sofinanciranju letnega programa športa v občini Trebnje – 1. obravnava
  4. Odlok o razglasitvi Cerkve Marijinega vnebovzetja za kulturni spomenik lokalnega pomena
  5. Odlok o razglasitvi Spomenika padlim v 1. svetovni vojni za kulturni spomenik lokalnega pomena
  6. Razno.

 

Prosim, da se seje zagotovo udeležite!

Hvala za razumevanje in lepo pozdravljeni! 

 

 

 

       Mateja Povhe, l. r.

       predsednica

 

 

 

Vabljeni:

-       Mateja Povhe, Trebnje

-       Branko Veselič, Trebnje

-       Silvo Zupančič, Dobrnič

-       Branko Longar, Veliki Gaber

-       Bogdana Brilj, Žužemberk

 

-       Alojzij Kastelic, župan

-       Janez Pirc, direktor