ikona ezahtevek E-zahtevek ikona imenik zaposlenih Imenik zaposlenih ikona seznam pooblaščenih oseb Seznam pooblaščenih oseb ikona predpisi Predpisi ikona katalog informacij javnega značaja Katalog informacij javnega značaja ikona cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja Cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja
aed logo

gumb prijava novice

Natisni Nazaj na seznam

SKLIC 2. SEJE ODBORA ZA OKOLJE, PROSTOR IN INFRASTRUKTURO, KI BO V SREDO, 24. 4. 2019, OB 16. URI V VELIKI SEJNI SOBI

Datum: 18. 4. 2019

 

ČLANOM ODBORA

ZA OKOLJE, PROSTOR IN INFRASTRUKTURO

 

Na podlagi 1. odstavka 66. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 63/14 in 65/14 – popr.) sklicujem 2. sejo Odbora za okolje, prostor in infrastrukturo, ki bo

 

v sredo, 24. aprila 2019, ob 16.00 uri

 

v  VELIKI sejni sobi Občine Trebnje, Goliev trg 5, Trebnje.

 

Dnevni red:

1. Pregled in potrditev zapisnika 1. seje Odbora z dne 4. 4. 2019

2. Predlog Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2019 in Predlog Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2020

3. Premoženjsko pravne zadeve:

a)    Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra v k. o.  Trebnje 

b)    Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra v k. o. Lukovek

c)    Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra v k. o. Sela pri Šumberku   

d)    Predlog za ukinitev statusa javnega dobra in odločanje o pravnem poslu razpolaganja za parcelo  št. 1271/3 k.o. Veliki Gaber

e)    Predlog za ureditev statusa grajenega javnega dobra v k. o. Knežja vas

f)     Predlog za ureditev statusa grajenega javnega dobra v k.o. Prapreče-naselje Martinja vas

g)    Predlog za ureditev statusa grajenega javnega dobra v k.o. Veliki Gaber-naselje Žubina

h)    Predlog za ureditev statusa grajenega javnega dobra v k.o. Roje-naselje Trebanjski Vrh

i)      Predlog za ureditev statusa grajenega javnega dobra v k.o. Sela pri Šumberku-naselje Orlaka

4. Oprostitev plačila komunalnega prispevka Prostovoljnemu gasilskemu društvu Šentlovrenc

5. Razno.

 

Prosim, da se seje zagotovo udeležite!

 

Hvala za razumevanje in lepo pozdravljeni!            

                       

                                                                                   Andrej Jevnikar, l. r.

                                                                                   predsednik

 

 

Vabljeni:

-       Andrej Jevnikar, Velika Loka

-       Simon Erjavec, Velika Loka                                                          

-       Tomaž Praznik, Veliki Gaber                                                         

-       Branko Veselič, Trebnje                  

-       Alojz Špec, Dobrnič

-       Darko Pekolj, Trebnje                      

-       Franci Kepa, Trebnje

 

-       Alojzij Kastelic, župan

-       Janez Pirc, direktor

-       mag. Janez Zakrajšek, vodja odd. za okolje, prostor in infrastrukturo

 

-