E-zahtevek Imenik zaposlenih Seznam pooblaščenih oseb Predpisi Katalog informacij javnega značaja Cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja
Natisni Nazaj na seznam

SKLIC 1. SEJE SVETA ZA PREVENTIVO IN VZGOJO V CESTNEM PROMETU, KI BO V SREDO, 24. 4. 2019, OB 15. URI V MALI SEJNI SOBI

Številka: 224 – 2/2019-2

Datum:  17. 4. 2019

 

 

ČLANOM

SVETA ZA PREVENTIVO IN VZGOJO V CESTNEM PROMETU

 

Na podlagi tretjega odstavka 59. člena v povezavi s prvim odstavkom 66. člena Poslovnika občinskega sveta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 63/14) sklicujem 1. sejo Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, ki bo

v sredo, 24. aprila 2019, ob 15.00 uri

v mali sejni sobi Občine Trebnje, Goliev trg 5, Trebnje.

 

PREDLOG DNEVNEGA REDA:

  1. Seznanitev z imenovanjem članov v Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
  2. Izvolitev predsednika in namestnika Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
  3. Organizacija kolesarskega tekmovanja »Kaj veš o prometu«
  4. Obravnava vlog:

-       Predlogi lokacij merjenja hitrosti

-       Omejitev prometa na LC 425 202 Trebnje - grad

-       Omejitev prometa na JP 925 441 Čatež – Razbore – Vrh

-       Omejitev prometa - Pristava

  1. Razno

 

Prosim, da se seje zagotovo udeležite!

 

S spoštovanjem.

 

 

 

Alojzij Kastelic, l.r.

ŽUPAN

 

 

 

Vabljeni:

-       člani Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

-       Alojzij Kastelic, župan

-       Janez Pirc, direktor

-       mag. Janez Zakrajšek, vodja oddelka za okolje, prostor in infrastrukturo           

Priloge:

-       gradivo k 4. točki dnevnega reda