ikona ezahtevek E-zahtevek ikona imenik zaposlenih Imenik zaposlenih ikona seznam pooblaščenih oseb Seznam pooblaščenih oseb ikona predpisi Predpisi ikona katalog informacij javnega značaja Katalog informacij javnega značaja ikona cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja Cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja
aed logo

gumb prijava novice

Natisni Nazaj na seznam

SKLIC 1. SEJE SVETA ZA PREVENTIVO IN VZGOJO V CESTNEM PROMETU, KI BO V SREDO, 24. 4. 2019, OB 15. URI V MALI SEJNI SOBI

Številka: 224 – 2/2019-2

Datum:  17. 4. 2019

 

 

ČLANOM

SVETA ZA PREVENTIVO IN VZGOJO V CESTNEM PROMETU

 

Na podlagi tretjega odstavka 59. člena v povezavi s prvim odstavkom 66. člena Poslovnika občinskega sveta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 63/14) sklicujem 1. sejo Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, ki bo

v sredo, 24. aprila 2019, ob 15.00 uri

v mali sejni sobi Občine Trebnje, Goliev trg 5, Trebnje.

 

PREDLOG DNEVNEGA REDA:

  1. Seznanitev z imenovanjem članov v Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
  2. Izvolitev predsednika in namestnika Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
  3. Organizacija kolesarskega tekmovanja »Kaj veš o prometu«
  4. Obravnava vlog:

-       Predlogi lokacij merjenja hitrosti

-       Omejitev prometa na LC 425 202 Trebnje - grad

-       Omejitev prometa na JP 925 441 Čatež – Razbore – Vrh

-       Omejitev prometa - Pristava

  1. Razno

 

Prosim, da se seje zagotovo udeležite!

 

S spoštovanjem.

 

 

 

Alojzij Kastelic, l.r.

ŽUPAN

 

 

 

Vabljeni:

-       člani Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

-       Alojzij Kastelic, župan

-       Janez Pirc, direktor

-       mag. Janez Zakrajšek, vodja oddelka za okolje, prostor in infrastrukturo           

Priloge:

-       gradivo k 4. točki dnevnega reda