ikona ezahtevek E-zahtevek ikona imenik zaposlenih Imenik zaposlenih ikona seznam pooblaščenih oseb Seznam pooblaščenih oseb ikona predpisi Predpisi ikona katalog informacij javnega značaja Katalog informacij javnega značaja ikona cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja Cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja
aed logo

gumb prijava novice

Natisni Nazaj na seznam

SKLIC 1. SEJE KOMISIJE ZA STATUTARNA VPRAŠANJA IN LOKALNO SAMOUPRAVO, KI BO V SREDO, 20. 2. 2019, OB 16. 30 URI V MALI SEJNI SOBI

Datum: 14. 2. 2019

 

ČLANOM

KOMISIJE ZA STATUTARNA VPRAŠANJA IN LOKALNO SAMOUPRAVO

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Na podlagi 3. odstavka 59. člena Poslovnika občinskega sveta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 63/14 in 65/14 – popr. ) sklicujem 1. sejo Komisije za statutarna vprašanja in lokalno samoupravo, ki bo

 

v sredo, 20. februarja 2019, ob 16.30 uri v mali sejni sobi Občine Trebnje, Goliev trg 5, Trebnje.

 

PREDLOG DNEVNEGA REDA:

  1. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vrtec Mavrica Trebnje
  2. Predlog Splošnega pooblastila za sprejem in potrditev investicijske dokumentacije
  3. Razno.

 

Prosim, da se seje zagotovo udeležite!

 

Hvala za razumevanje in lepo pozdravljeni! 

 

 

 

       Alojzij Kastelic, l. r.

             župan

 

 

 

Vabljeni:

-       Mateja Povhe, Trebnje

-       Silvo Zupančič, Dobrnič

-       Branko Longar, Veliki Gaber

-       Bogdana Brilj, Žužemberk

 

-       Alojzij Kastelic, župan

-       Janez Pirc, direktor

-       mag. Klavdija Tahan, pravnica