ikona ezahtevek E-zahtevek ikona imenik zaposlenih Imenik zaposlenih ikona seznam pooblaščenih oseb Seznam pooblaščenih oseb ikona predpisi Predpisi ikona katalog informacij javnega značaja Katalog informacij javnega značaja ikona cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja Cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja
aed logo

gumb prijava novice

Natisni Nazaj na seznam

SKLIC 4. SEJE KOMISIJE ZA MANDATNA VPRAŠANJA, VOLITVE IN IMENOVANJA, KI BO V SREDO, 20. 2. 2019, OB 17. URI

Datum: 13. 2. 2019

 

ČLANOM KOMISIJE ZA MANDATNA VPRAŠANJA,

VOLITVE IN IMENOVANJA

 

Na podlagi 1. odstavka 66. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 63/14 in 65/14 – popr.) sklicujem 4. sejo Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ki bo

v sredo, 20. 2. 2019, ob 17.00 uri

 

v mali sejni sobi Občine Trebnje, Goliev trg 5, Trebnje.

PREDLOG DNEVNEGA REDA:

  1. Pregled in potrditev zapisnika 3. seje Komisije z dne 30. 1. 2019
  2. Imenovanje Občinske volilne komisije Občine Trebnje
  3. Imenovanje Posebne občinske volilne komisije Občine Trebnje
  4. Imenovanje članov Posebnega delovnega telesa za spremljanje položaja romske skupnosti
  5. Določitev delovne uspešnosti za župana in seznanitev z obvestilom o odmeri letnega dopusta za leto 2019, za župana Alojzija Kastelica
  6. Razno

 

Prosim, da se seje zagotovo udeležite!

 

S spoštovanjem.

 

dr. Jože Korbar l. r.

predsednik

 

 

Priloge:

–         gradivo za obravnavo

 

Vabljeni člani komisije:

–         dr. Jože Korbar

–         Leon Lobe

–         Franci Ostanek

–         Nada Pepelnak

–         Nino Zajc

–         Branko Longar

–         mag. Gregor Kaplan