ikona ezahtevek E-zahtevek ikona imenik zaposlenih Imenik zaposlenih ikona seznam pooblaščenih oseb Seznam pooblaščenih oseb ikona predpisi Predpisi ikona katalog informacij javnega značaja Katalog informacij javnega značaja ikona cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja Cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja
aed logo

gumb prijava novice

Natisni Nazaj na seznam

SKLIC 3. SEJE KOMISIJE ZA MANDATNA VPRAŠANJA, VOLITVE IN IMENOVANJA, KI BO V SREDO, 30. 1. 2019, OB 17. URI V MALI SEJNI SOBI

Datum: 24. 1. 2019

 

ČLANOM KOMISIJE ZA MANDATNA VPRAŠANJA,

VOLITVE IN IMENOVANJA

 

Na podlagi 1. odstavka 66. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 63/14 in 65/14 – popr.) sklicujem 3. sejo Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ki bo

v sredo, 30. 1. 2019, ob 17.00 uri

 

v mali sejni sobi Občine Trebnje, Goliev trg 5, Trebnje.

 

PREDLOG DNEVNEGA REDA:

  1. Pregled in potrditev zapisnika 2. seje Komisije z dne 12. 12. 2018
  2. Nezdružljivost opravljanja funkcije članice Občinskega sveta Občine Trebnje z delom v občinski upravi
  3. Predlog Uredniškega sveta Glasila občanov za imenovanje odgovorne urednice Glasila občanov Občine Trebnje
  4. Imenovanje Občinske volilne komisije Občine Trebnje
  5. Imenovanje Posebne občinske volilne komisije Občine Trebnje
  6. Imenovanje članov Posebnega delovnega telesa za spremljanje položaja romske skupnosti
  7. Imenovanje članov Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
  8. Razno

 

Gradivo za obravnavo od 4. do 7. točke prejmete naknadno, po izteku roka za oddajo predlogov – tj. v ponedeljek, 28. 1. 2019 ob 12. uri.

 

Prosim, da se seje zagotovo udeležite!

 

S spoštovanjem.

 

dr. Jože Korbar l. r.

predsednik

Priloge:

–         gradivo za obravnavo

 

Vabljeni člani komisije:

–         dr. Jože Korbar

–         Leon Lobe

–         Franci Ostanek

–         Nada Pepelnak

–         Nino Zajc

–         Branko Longar

–         mag. Gregor Kaplan