ikona ezahtevek E-zahtevek ikona imenik zaposlenih Imenik zaposlenih ikona seznam pooblaščenih oseb Seznam pooblaščenih oseb ikona predpisi Predpisi ikona katalog informacij javnega značaja Katalog informacij javnega značaja ikona cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja Cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja
aed logo

gumb prijava novice

Natisni Nazaj na seznam

SKLIC 2. SEJE KOMISIJE ZA MANDATNA VPRAŠANJA, VOLITVE IN IMENOVANJA, KI BO V SREDO, 12. 12. 2018, OB 17. URI V MALI SEJNI SOBI

Datum: 10. 12. 2018

 

ČLANOM KOMISIJE ZA MANDATNA VPRAŠANJA,

VOLITVE IN IMENOVANJA

 

Na podlagi 1. odstavka 66. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 63/14 in 65/14 – popr.) sklicujem 2. sejo Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ki bo

 

v sredo, 12. 12. 2018, ob 17.00 uri

 

v mali sejni sobi Občine Trebnje, Goliev trg 5, Trebnje.

 

PREDLOG DNEVNEGA REDA:

1. Pregled in potrditev zapisnika 1. seje Komisije z dne 5. 12. 2018

2. Imenovanje stalnih delovnih teles Občinskega sveta Občine Trebnje:

a)    Odbor za okolje, prostor in infrastrukturo

b)    Odbor za družbene, gospodarske dejavnosti in kmetijstvo

c)    Odbor za proračun in finance

d)    Komisija za statutarna vprašanja in lokalno samoupravo

3. Imenovanje članov Nadzornega odbora Občine Trebnje

4. Imenovanje članov v Komisijo za podelitev priznanj

5. Imenovanje predstavnikov v Komisijo za mladinska vprašanja

6. Imenovanje članov v Uredniški svet Glasila občanov

7. Seznanitev z izjavo župana o poklicnem opravljanju funkcije

8. Sklep o določitvi plače županu Občine Trebnje

9. Razno

 

Gradivo za obravnavo 1. do 5. točke prejmete naknadno, saj se rok za oddajo predlogov izteče v sredo, 12. 12. 2018 ob 12. uri.

 

Prosim, da se seje zagotovo udeležite!

 

S spoštovanjem.

 

dr. Jože Korbar l. r.

predsednik

Priloge:

–         gradivo za obravnavo

 

Vabljeni člani komisije:

–         dr. Jože Korbar

–         Leon Lobe

–         Franci Ostanek

–         Nada Pepelnak

–         Nino Zajc

–         Branko Longar

–         mag. Gregor Kaplan