ikona ezahtevek E-zahtevek ikona imenik zaposlenih Imenik zaposlenih ikona seznam pooblaščenih oseb Seznam pooblaščenih oseb ikona predpisi Predpisi ikona katalog informacij javnega značaja Katalog informacij javnega značaja ikona cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja Cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja
aed logo

gumb prijava novice

Natisni Nazaj na seznam

SKLIC 28. SEJE KOMISIJE ZA STATUTARNA VPRAŠANJA IN LOKALNO SAMOUPRAVO, KI BO V TOREK, 6. 11. 2018, OB 16. URI

Datum: 25. 10. 2018

 

 

ČLANOM

KOMISIJE ZA STATUTARNA VPRAŠANJA IN LOKALNO SAMOUPRAVO

 

Na podlagi 1. odstavka 66. člena Poslovnika občinskega sveta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 63/14 in 65/14 – popr. ) sklicujem 28. sejo Komisije za statutarna vprašanja in lokalno samoupravo, ki bo

 

v torek, 6. novembra 2018, ob 16.00 uri  v mali sejni sobi Občine Trebnje, Goliev trg 5, Trebnje.

 

PREDLOG DNEVNEGA REDA:

  1. Pregled in potrditev zapisnika 27. seje Komisije z dne 19. 9. 2018
  2. Usklajen predlog Odloka o drugih spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Trebnje – 2. obravnava
  3. Razno.

 

Grafični del gradiva za obravnavo 2. točke Usklajen predlog Odloka o drugih spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Trebnje – 2. obravnava vam pošiljam v spodnjem sporočilu, preko povezave WeTransfer, ker je zelo obsežna.

Ostalo manjkajoče gradivo za obravnavo te točke vam posredujemo naknadno, jutri.

 

 

Prosim, da se seje zagotovo udeležite!

 

 

Hvala za razumevanje in lepo pozdravljeni! 

 

 

       Mateja Povhe, univ. dipl. prav., l.r.

                 predsednica

 

 

 

Vabljeni:

-       Mateja Povhe, Trebnje

-       Milan Dragan, Trebnje

-       Stanislav Šlajpah, Velika Loka

-       Nataša Verbič, Velika Loka

-       Mirko Gliha, Veliki Gaber

 

-       Alojzij Kastelic, župan

-       Janez Pirc, direktor

-       mag. Klavdija Tahan, pravnica