ikona ezahtevek E-zahtevek ikona imenik zaposlenih Imenik zaposlenih ikona seznam pooblaščenih oseb Seznam pooblaščenih oseb ikona predpisi Predpisi ikona katalog informacij javnega značaja Katalog informacij javnega značaja ikona cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja Cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja
aed logo

gumb prijava novice

Natisni Nazaj na seznam

SKLIC 26. SEJE KOMISIJE ZA MANDATNA VPRAŠANJA, VOLITVE IN IMENOVANJA, KI BO V SREDO, 24. 10. 2018, OB 17.30 URI V MALI SEJNI SOBI

Datum: 22. 10. 2018

 

 

ČLANOM KOMISIJE ZA MANDATNA VPRAŠANJA,

VOLITVE IN IMENOVANJA

 

Na podlagi 66. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 63/14 in 65/14 – popr.) sklicujem 26. sejo Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ki bo

 

v SREDO, 24. oktobra 2018, ob 17.30 uri

 

v mali sejni sobi Občine Trebnje, Goliev trg 5, Trebnje.

 

PREDLOG DNEVNEGA REDA:

  1. Potrditev zapisnika 25. redne seje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja z dne 19. 9. 2018,
  2. Sklep o določitvi višine nadomestila za člane komisije romske skupnosti v Občini Trebnje (gradivo bo posredovano naknadno),
  3. Mnenje k imenovanju ravnatelja Glasbene šole Trebnje,
  4. Imenovanje predstavnika lokalne skupnosti v »Svet lokalnih skupnosti CSD Dolenjska in Bela Krajina«,
  5. Imenovanje predstavnika v Svet zavoda za gozdove Slovenije, OE Novo mesto,
  6. Razno.

 

 

Prosim vas, da se seje zagotovo udeležite!

 

S spoštovanjem.

 

 

 

Miran Candellari, l.r.

   predsednik

 

 

Priloge:

–        gradivo za obravnavo

 

Vabljeni člani komisije:

–        Miran Candellari

–        dr. Jože Korbar

–        Štefanija Gliha

–        Franci Kepa

–        Branko Veselič

–        mag. Gregor Kaplan

–        Špela Smuk