ikona ezahtevek E-zahtevek ikona imenik zaposlenih Imenik zaposlenih ikona seznam pooblaščenih oseb Seznam pooblaščenih oseb ikona predpisi Predpisi ikona katalog informacij javnega značaja Katalog informacij javnega značaja ikona cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja Cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja
aed logo

gumb prijava novice

Natisni Nazaj na seznam

SKLIC 26. SEJE ODBORA ZA DRUŽBENE, GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN KMETIJSTVO, KI BO V TOREK, 18. 9. 2018, OB 17. URI V MALI SEJNI SOBI

Datum:  13. 9. 2018

 

ČLANOM ODBORA ZA DRUŽBENE, GOSPODARSKE

DEJAVNOSTI IN KMETIJSTVO

 

Na podlagi 1. odstavka 66.člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 63/14 in 65/14 - popr.)  sklicujem 26. sejo Odbora za družbene, gospodarske dejavnosti in kmetijstvo, ki bo

 

v torek, 18. septembra 2018, ob 17.00 uri

 

v  mali sejni sobi Občine Trebnje, Goliev trg 5, Trebnje.

 

Dnevni red:

  1. Pregled in potrditev zapisnika 25. seje Odbora z dne 29. 5. 2018
  2. Predlog Odloka o turistični in promocijski taksi v občini Trebnje – skrajšani postopek
  3. Soglasje za ustanovitev (odprtje) nove lekarne javnega zavoda Dolenjske lekarne Novo mesto p. o. v mestu Trebnje
  4. Predlog Dokumenta identifikacije investicijskega projekta: CIK Trebnje - dvigalo
  5. Predlog Novelacije št. 1 Dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) »Večnamensko igrišče z umetno travnato površino – Cviblje«
  6. Predlog Dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) »Obnova športnega igrišča OŠ Veliki Gaber«
  7. Razno.

 

Prosim, da se seje zagotovo udeležite!

 

Hvala za razumevanje in lepo pozdravljeni! 

                                                                                 

                                                                                      Špela Smuk  l.r.

                                                                                       Predsednica

 

VABLJENI:

-       Špela Smuk, Trebnje

-       Brigita Murn, Dobrnič

-       Nino Zajc, Trebnje

-       Miran Candellari, Trebnje

-       Danijel Ocepek, Trebnje

-       Branko Veselič, Trebnje

-       Marjana Kužnik, Dobrnič

 

-       Alojzij Kastelic, župan

-       Janez Pirc, direktor

-       Žiga Zaplotnik, vodja oddelka za družbene in gospodarske dejavnosti