ikona ezahtevek E-zahtevek ikona imenik zaposlenih Imenik zaposlenih ikona seznam pooblaščenih oseb Seznam pooblaščenih oseb ikona predpisi Predpisi ikona katalog informacij javnega značaja Katalog informacij javnega značaja ikona cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja Cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja
aed logo

gumb prijava novice

Natisni Nazaj na seznam

SKLIC 27. SEJE KOMISIJE ZA STATUTARNA VPRAŠANJA IN LOKALNO SAMOUPRAVO, KI BO V SREDO, 19. 9. 2018, OB 16.15 URI V MALI SEJNI SOBI

Datum: 13. 9. 2018

 

ČLANOM

KOMISIJE ZA STATUTARNA VPRAŠANJA IN LOKALNO SAMOUPRAVO

 

Na podlagi 1. odstavka 66. člena Poslovnika občinskega sveta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 63/14 in 65/14 – popr. ) sklicujem 27. sejo Komisije za statutarna vprašanja in lokalno samoupravo, ki bo

v sredo, 19. septembra 2018, ob 16.15 uri v mali sejni sobi Občine Trebnje, Goliev trg 5, Trebnje.

 

PREDLOG DNEVNEGA REDA:

  1. Pregled in potrditev zapisnika 26. seje Komisije z dne 30. 5. 2018
  2. Predlog Odloka o turistični in promocijski taksi v občini Trebnje – skrajšani postopek
  3. Predlog Sklepa o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v občini Trebnje v letu 2018
  4. Predlog Sklepa o določitvi pravil za izrabo časopisnega prostora v »Glasilu občanov«, za predstavitev kandidatov ter njihovih programov za lokalne volitve v občini Trebnje v letu 2018
  5. Razno.

 

 

Prosim, da se seje zagotovo udeležite!

 

Hvala za razumevanje in lepo pozdravljeni! 

 

 

 

       Mateja Povhe, univ. dipl. prav., l.r.

                 predsednica

 

 

 

Vabljeni:

-       Mateja Povhe, Trebnje

-       Milan Dragan, Trebnje

-       Stanislav Šlajpah, Velika Loka

-       Nataša Verbič, Velika Loka

-       Mirko Gliha, Veliki Gaber

 

-       Alojzij Kastelic, župan

-       Janez Pirc, direktor

-       mag. Klavdija Tahan, pravnica