ikona ezahtevek E-zahtevek ikona imenik zaposlenih Imenik zaposlenih ikona seznam pooblaščenih oseb Seznam pooblaščenih oseb ikona predpisi Predpisi ikona katalog informacij javnega značaja Katalog informacij javnega značaja ikona cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja Cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja
aed logo

gumb prijava novice

Natisni Nazaj na seznam

SKLIC 29. SEJE ODBORA ZA OKOLJE, PROSTOR IN INFRASTRUKTURO, KI BO V SREDO, 19. 9. 2018, OB 18. URI V MALI SEJNI SOBI

Datum: 13. 9. 2018

  

ČLANOM ODBORA

ZA OKOLJE, PROSTOR IN INFRASTRUKTURO

 

Na podlagi 1. odstavka 66. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 63/14 in 65/14 – popr.) sklicujem 29. sejo Odbora za okolje, prostor in infrastrukturo, ki bo

 

v sredo, 19. septembra 2018, ob 18.00 uri  v  mali sejni sobi Občine Trebnje, Goliev trg 5, Trebnje.

 

Dnevni red:

1.Pregled in potrditev zapisnika 28. seje Odbora z dne 30. 5. 2018

2. Uskladitev načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem za leto 2018

3. Premoženjsko pravne zadeve:

a)    Predlog za ukinitev statusa javnega dobra in odločanje o pravnem poslu razpolaganja za parceli št. 631/3 in 631/4, obe  k.o. Roje

b)    Predlog za ureditev statusa grajenega javnega dobra v k.o. Knežja vas-naselje Luža

c)    Predlog za ukinitev statusa javnega dobra, odločanje o pravnem poslu razpolaganja za parceli št. 1149/8 in 1148/5 in odločanje o pridobitvi statusa gjd za parcelo 56/6, vse  k.o. Ševnica

d)    Predlog za ureditev statusa grajenega javnega dobra v k.o. Štefan-Rožni vrh

e)    Predlog za ureditev statusa grajenega javnega dobra v k.o. Mali Videm in k.o. Dolga Njiva

f)     Predlog za ureditev statusa grajenega javnega dobra v k.o. Čatež-naselje Sejenice

g)    Predlog za ukinitev statusa javnega dobra za parcelo 2865/2 k.o. Knežja vas

h)    Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra na parc. št. 1324/10, k.o. 1424 Štefan

i)      Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra na parc. št. 384/89 k.o. 1433 Sela pri Šumberku

j)      Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra na parc. št. 609/4 in 609/5 k.o. Češnjevek

4. Predlog Investicijskega programa (IP) za »Industrijsko cono Trebnje – 2. faza

5. Seznanitev z Dokumentom identifikacije investicijskega projekta (DIIP) Izgradnja garažne hiše pri novem kulturnem domu Trebnje in Investicijskim programom (IP) Izgradnja garažne hiše pri novem kulturnem domu Trebnje

6. Razno.

 

Prosim, da se seje zagotovo udeležite!

 

Hvala za razumevanje in lepo pozdravljeni!            

                       

                                                                                   Franci Kepa l. r.

                                                                                    predsednik  

 

 

Vabljeni:

-       Franci Kepa, Trebnje

-       mag. Gregor Kaplan, Trebnje                                                       

-       Milan Dragan, Trebnje                                                    

-       Damjan Smolič, Dobrnič                 

-       Silvester Prpar, Trebnje                   

-       Jože Trlep, Trebnje

 

-       Alojzij Kastelic, župan

-       Janez Pirc, direktor

-       mag. Janez Zakrajšek, vodja odd. za okolje, prostor in infrastrukturo

-       Vanda Zadnik, pravnica