ikona ezahtevek E-zahtevek ikona imenik zaposlenih Imenik zaposlenih ikona seznam pooblaščenih oseb Seznam pooblaščenih oseb ikona predpisi Predpisi ikona katalog informacij javnega značaja Katalog informacij javnega značaja ikona cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja Cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja
aed logo

gumb prijava novice

Natisni Nazaj na seznam

Vabilo na 27. redno sejo OS Trebnje

Na podlagi 22. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Trebnje sklicujem 27. redno sejo Občinskega sveta Občine Trebnje, ki bo v sredo 29.7.2009 ob 16.00 uri v veliki sejni sobi Občine Trebnje.

Predlog dnevnega reda (*.pdf)
Gradivo za sejo -točke 1-10, 11-22 (*.zip)
Dodatno gradivo:
- pojasnilo DIIP mirnske doline
- odgovor svetnici
- zapisnik 7.seje komisije za pripravo statuta
- zapisnik 9. seje Odbora za kmetijstvo
-zapisnik 21. seje Odbora za prostor, komunalno in prometno infrastrukturo

 

     Alojzij Kastelic
Župan Občine Trebnje