ikona ezahtevek E-zahtevek ikona imenik zaposlenih Imenik zaposlenih ikona seznam pooblaščenih oseb Seznam pooblaščenih oseb ikona predpisi Predpisi ikona katalog informacij javnega značaja Katalog informacij javnega značaja ikona cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja Cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja
aed logo

gumb prijava novice

Natisni Nazaj na seznam

SKLIC 25. SEJE ODBORA ZA DRUŽBENE, GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN KMETIJSTVO, KI BO V TOREK, 29. 5. 2018, OB 17. URI V MALI SEJNI SOBI

Datum:  23. 5. 2018

 

ČLANOM ODBORA ZA DRUŽBENE, GOSPODARSKE

DEJAVNOSTI IN KMETIJSTVO

 

Na podlagi 1. odstavka 66.člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 63/14 in 65/14 - popr.)  sklicujem 25. sejo Odbora za družbene, gospodarske dejavnosti in kmetijstvo, ki bo

 

v torek, 29. maja 2018, ob 17.00 uri 

v  mali sejni sobi Občine Trebnje, Goliev trg 5, Trebnje.

 

Dnevni red:

  1. Pregled in potrditev zapisnika 23. seje Odbora z dne 13. 2. 2018 in zapisnika 24. seje Odbora z dne 20. 2. 2018
  2. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2018 – rebalans II
  3. Predlog dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) za Gradnjo v enotah E-2D in E-2C za glasbeno šolo
  4. Predlog Novelacije investicijskega programa (IP) in Dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) »Gradnja štiri-oddelčnega vrtca v Šentlovrencu«
  5. Predlog Dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) »Odkup in adaptacija objekta Pod Gradom 5«
  6. Razno.

 

Gradivo za obravnavo 4. točke vam pošljemo naknadno.

 

Prosim, da se seje zagotovo udeležite!

 

Hvala za razumevanje in lepo pozdravljeni! 

                                                                                  

                                                                                   Špela Smuk  l.r.

                                                                                   Predsednica

 

VABLJENI:

-       Špela Smuk, Trebnje

-       Brigita Murn, Dobrnič

-       Nino Zajc, Trebnje

-       Miran Candellari, Trebnje

-       Danijel Ocepek, Trebnje

-       Branko Veselič, Trebnje

-       Marjana Kužnik, Dobrnič

 

-       Alojzij Kastelic, župan

-       Janez Pirc, direktor

-       Žiga Zaplotnik, vodja oddelka za družbene in gospodarske dejavnosti