ikona ezahtevek E-zahtevek ikona imenik zaposlenih Imenik zaposlenih ikona seznam pooblaščenih oseb Seznam pooblaščenih oseb ikona predpisi Predpisi ikona katalog informacij javnega značaja Katalog informacij javnega značaja ikona cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja Cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja
aed logo

gumb prijava novice

Natisni Nazaj na seznam

SKLIC 28. SEJE ODBORA ZA OKOLJE, PROSTOR IN INFRASTRUKTURO, KI BO V SREDO, 30. 5. 2018, OB 19. URI V MALI SEJNI SOBI

Datum: 23. 5. 2018

 

ČLANOM ODBORA

ZA OKOLJE, PROSTOR IN INFRASTRUKTURO

 

Na podlagi 1. odstavka 66. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 63/14 in 65/14 – popr.) sklicujem 28. sejo Odbora za okolje, prostor in infrastrukturo, ki bo

 

v sredo, 30. maja 2018, ob 19.00 uri v  mali sejni sobi Občine Trebnje, Goliev trg 5, Trebnje.

 

Dnevni red:

1. Pregled in potrditev zapisnika 27. seje Odbora z dne 4. 4. 2018

2. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2018 – rebalans II

3. Usklajen predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Kulturni center Trebnje – 2. obravnava

4. Oprostitev plačila komunalnega prispevka Vinogradniško turističnemu društvu Čatež pod Zaplazom zaradi gradnje objekta za predstavitev lokalnih vin

5. Premoženjsko pravne zadeve:

a)    Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra za parc. št. 1032/3, k.o. 1405 Mali Videm

b)    Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra za parc. št. 264/6, 267/7 in 267/8, k.o. 1421 Medvedje selo

c)    Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra na parc. št. 795/4 in 796/3, obe k.o. 1420 Češnjevek

d)    Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra na parcelah v k.o. 1419 Ponikve

e)    Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra na parcelah v k.o. 1430 Knežja vas

6. Razno.

 

Prosim, da se seje zagotovo udeležite!

Hvala za razumevanje in lepo pozdravljeni!            

                   

                                                                                   Franci Kepa l. r.

                                                                                     predsednik  

 

 

 

Vabljeni:

-       Franci Kepa, Trebnje

-       mag. Gregor Kaplan, Trebnje                                                       

-       Milan Dragan, Trebnje                                                    

-       mag. Janez Zakrajšek, Trebnje

-       Damjan Smolič, Dobrnič                 

-       Silvester Prpar, Trebnje                   

-       Jože Trlep, Trebnje

 

-       Alojzij Kastelic, župan

-       Janez Pirc, direktor

-       mag. Janez Zakrajšek, vodja odd. za okolje, prostor in infrastrukturo

-       Vanda Zadnik, pravnica