ikona ezahtevek E-zahtevek ikona imenik zaposlenih Imenik zaposlenih ikona seznam pooblaščenih oseb Seznam pooblaščenih oseb ikona predpisi Predpisi ikona katalog informacij javnega značaja Katalog informacij javnega značaja ikona cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja Cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja
aed logo

gumb prijava novice

Natisni Nazaj na seznam

SKLIC 8. SEJE KOMISIJE ZA PODELITEV PRIZNANJ, KI BO V PONEDELJEK, 23. 4. 2018, OB 17. URI V MALI SEJNI SOBI

Datum: 19. 4. 2018

 

Na podlagi 1. odstavka 66. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 63/14 in 65/14 - popr) sklicujem 8. sejo Komisije za podelitev priznanj, ki bo

 

v ponedeljek, 23. aprila 2018, ob 17.00 uri

 

v mali sejni sobi Občine Trebnje, Goliev trg 5, Trebnje.

 

DNEVNI RED:

  1. Pregled zapisnika 7. seje Komisije za podelitev priznanj z dne 20. 2. 2018
  2. Obravnava predlogov za podelitev priznanj Občine Trebnje v letu 2018
  3. Razno

 

 

Prosim, da se seje zagotovo udeležite.

 

Hvala za razumevanje in lepo pozdravljeni.

 

                                                                      

                                                                                              Branko Veselič, l.r.

                                                                                                   Predsednik

 

 

V prilogi:

- Odlok o priznanjih Občine Trebnje

- Javni poziv za vložitev predlogov za podelitev priznanj Občine Trebnje 2018

- dobitniki priznanj in plaket 2006-2017

- dobitniki priznanja in plaket 1983 in 1994

 

 

Vabljeni:

- Branko Veselič, Trebnje

- Marija Zupančič, Trebnje

- Mirko Gliha, Veliki Gaber

- Miran Candellari, Trebnje

- Darko Špelič, Trebnje

- Silva Kastelic, Trebnje

- Alojzij Fortuna, Veliki Gaber