ikona ezahtevek E-zahtevek ikona imenik zaposlenih Imenik zaposlenih ikona seznam pooblaščenih oseb Seznam pooblaščenih oseb ikona predpisi Predpisi ikona katalog informacij javnega značaja Katalog informacij javnega značaja ikona cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja Cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja
aed logo

gumb prijava novice

Natisni Nazaj na seznam

SKLIC 13. SEJE ODBORA ZA PRORAČUN IN FINANCE, KI BO V TOREK, 3. 4. 2018, OB 18. URI V MALI SEJNI SOBI

 

Datum: 29. 3. 2018

 

 

ČLANOM ODBORA ZA PRORAČUN IN FINANCE

 

 

Na podlagi 1. odstavka 66. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 63/14 in 65/14 – popr.) sklicujem 13. sejo Odbora za proračun in finance, ki bo v

 

torek, 3. aprila 2018, ob 18.00 uri

 

v mali sejni sobi Občine Trebnje, Goliev trg 5.

 

PREDLOG DNEVNEGA REDA:

  1. Pregled in potrditev zapisnika 12. seje Odbora z dne 14. 2. 2018
  2. Predlog Zaključnega računa proračuna Občine Trebnje za leto 2017
  3. Razno

 

 

Prosim, da se seje zagotovo udeležite!

Hvala za razumevanje in lepo pozdravljeni! 

 

 

                                                                                  dr. Jože Korbar, l.r.                                                                                                                                

                                                                                     predsednik

 

 

Vabljeni:

-       dr. Jože Korbar, Trebnje       

-       Mija Benedičič, Velika Loka                         

-       Franci Ostanek, Velika Loka

-       Branko Longar, Veliki Gaber                       

-       Andrej Jevnikar, Velika Loka                                   

                                              

-       Alojzij Kastelic, župan

-       Janez Pirc, direktor

-       mag. Irena Starič, vodja referata za proračun