ikona ezahtevek E-zahtevek ikona imenik zaposlenih Imenik zaposlenih ikona seznam pooblaščenih oseb Seznam pooblaščenih oseb ikona predpisi Predpisi ikona katalog informacij javnega značaja Katalog informacij javnega značaja ikona cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja Cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja
aed logo

gumb prijava novice

Natisni Nazaj na seznam

SKLIC 25. SEJE KOMISIJE ZA STATUTARNA VPRAŠANJA IN LOKALNO SAMOUPRAVO, KI BO V SREDO, 4. 4. 2018, OB 16.15 URI V MALI SEJNI SOBI

Datum: 29. 3. 2018

 

ČLANOM

KOMISIJE ZA STATUTARNA VPRAŠANJA IN LOKALNO SAMOUPRAVO

 

Na podlagi 1. odstavka 66. člena Poslovnika občinskega sveta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 63/14 in 65/14 – popr. ) sklicujem 25. sejo Komisije za statutarna vprašanja in lokalno samoupravo, ki bo

v sredo, 4. aprila 2018, ob 16.15 uri

v mali sejni sobi Občine Trebnje, Goliev trg 5, Trebnje.

 

PREDLOG DNEVNEGA REDA:

  1. Pregled in potrditev zapisnika 24. seje Komisije z dne 14. 2. 2018
  2. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja OPPN za »trgovski objekt«
  3. Razno.

 

 

Prosim, da se seje zagotovo udeležite!

 

Hvala za razumevanje in lepo pozdravljeni! 

 

 

 

 

       Mateja Povhe, univ. dipl. prav., l.r.

                 predsednica

 

 

 

 

 

Vabljeni:

-       Mateja Povhe, Trebnje

-       Milan Dragan, Trebnje

-       Stanislav Šlajpah, Velika Loka

-       Nataša Verbič, Velika Loka

-       Mirko Gliha, Veliki Gaber

 

-       Alojzij Kastelic, župan

-       Janez Pirc, direktor

-       mag. Klavdija Tahan, pravnica