ikona ezahtevek E-zahtevek ikona imenik zaposlenih Imenik zaposlenih ikona seznam pooblaščenih oseb Seznam pooblaščenih oseb ikona predpisi Predpisi ikona katalog informacij javnega značaja Katalog informacij javnega značaja ikona cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja Cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja
aed logo

gumb prijava novice

Natisni Nazaj na seznam

SKLIC 27. SEJE ODBORA ZA OKOLJE, PROSTOR IN INFRASTRUKTURO, KI BO V SREDO, 4. 4. 2018, OB 17. URI V MALI SEJNI SOBI

Datum: 29. 3. 2018

 

 

ČLANOM ODBORA

ZA OKOLJE, PROSTOR IN INFRASTRUKTURO

 

 

Na podlagi 1. odstavka 66. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 63/14 in 65/14 – popr.) sklicujem 27. sejo Odbora za okolje, prostor in infrastrukturo, ki bo

 

v sredo, 4. aprila 2018, ob 17.00 uri  v  mali sejni sobi Občine Trebnje, Goliev trg 5, Trebnje.

 

Dnevni red:

1. Pregled in potrditev zapisnika 26. seje Odbora z dne 14. 2. 2018

2. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja OPPN za »trgovski objekt«

3. Uskladitev načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem za leto 2018

4. Premoženjsko pravne zadeve:

a)    Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra na parc. št. 633/15, k.o. 1425 Velika Loka

b)    Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra na parc. št. 677/2, k.o. 1406 Škovec

c)    Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra na parcelah v k.o. 1423 Vrhtrebnje

d)    Predlog za ureditev statusa grajenega javnega dobra v k.o. Korita

e)    Predlog za ureditev statusa grajenega javnega dobra na parcelah št. 640/8, 640/4,  in 1153/7, vse k.o. 1423 Vrhtrebnje

f)     Predlog za ukinitev statusa grajenega javnega dobra v k.o. Ševnica

g)    Predlog za ukinitev statusa javnega dobra za parcelo št. 1030/2 k.o. Škovec

h)    Predlog za ureditev statusa grajenega javnega dobra v k.o. Lukovek

i)      Predlog za ukinitev statusa grajenega javnega dobra v k.o. Velika Loka

j)      Predlog za ureditev statusa grajenega javnega dobra v k.o. Zagorica

k)    Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra v k.o. Češnjevek – IC Trebnje

l)      Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra za parc. št. 276/1, k.o. Štefan

m)  Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra za parc. št. 244/5 in 244/7, k.o. Štefan

n)    Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra za parc. št. 120/6, k.o. Štefan

o)    Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra za parc. št. 1356/5, k.o. Čatež

p)    Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra za parc. št. 1035/20, k.o. Medvedje selo

q)    Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra v k.o. Lukovek

r)     Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra za parc. št. 304/2, k.o. Dolga Njiva

 5. Razno.

 

 

Prosim, da se seje zagotovo udeležite!

 

Hvala za razumevanje in lepo pozdravljeni!            

                       

 

                                                                                   Franci Kepa l. r.

                                                                                    predsednik  

 

 

 

Vabljeni:

-       Franci Kepa, Trebnje

-       mag. Gregor Kaplan, Trebnje                                                       

-       Milan Dragan, Trebnje                                                    

-       mag. Janez Zakrajšek, Trebnje

-       Damjan Smolič, Dobrnič                 

-       Silvester Prpar, Trebnje                   

-       Jože Trlep, Trebnje

 

-       Alojzij Kastelic, župan

-       Janez Pirc, direktor

-       Franci Starbek, vodja odd. za okolje, prostor in infrastrukturo

-       Vanda Zadnik, pravnica