ikona ezahtevek E-zahtevek ikona imenik zaposlenih Imenik zaposlenih ikona seznam pooblaščenih oseb Seznam pooblaščenih oseb ikona predpisi Predpisi ikona katalog informacij javnega značaja Katalog informacij javnega značaja ikona cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja Cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja
aed logo

gumb prijava novice

Natisni Nazaj na seznam

SKLIC 24. SEJE KOMISIJE ZA MANDATNA VPRAŠANJA, VOLITVE IN IMENOVANJA, KI BO V SREDO, 4. 4. 2018, OB 18. URI V MALI SEJNI SOBI

Datum: 28. 3. 2018

 

 

ČLANOM KOMISIJE ZA MANDATNA VPRAŠANJA,

VOLITVE IN IMENOVANJA

 

Na podlagi 66. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 63/14 in 65/14 – popr.) sklicujem 24. sejo Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ki bo

v SREDO, 4. aprila 2018, ob 18.00 uri

 

v mali sejni sobi Občine Trebnje, Goliev trg 5, Trebnje.

 

PREDLOG DNEVNEGA REDA:

  1. Potrditev zapisnika 23. redne seje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja z dne 15. 2. 2018,
  2. Imenovanje članov v Svet zavoda Center za izobraževanje in kulturo Trebnje,
  3. Imenovanje članov v Svet zavoda Knjižnica Pavla Golie Trebnje,
  4. Imenovanje članov v Svet zavoda Zdravstveni dom Trebnje,
  5. Razno.

 

 

Prosim vas, da se seje zagotovo udeležite!

 

S spoštovanjem.

 

 

 

 

Miran Candellari, l.r.

   predsednik

 

 

Priloge:

–        gradivo za obravnavo

 

 

Vabljeni člani komisije:

–        Miran Candellari

–        dr. Jože Korbar

–        Štefanija Gliha

–        Franci Kepa

–        Branko Veselič

–        mag. Gregor Kaplan

–        Špela Smuk