ikona ezahtevek E-zahtevek ikona imenik zaposlenih Imenik zaposlenih ikona seznam pooblaščenih oseb Seznam pooblaščenih oseb ikona predpisi Predpisi ikona katalog informacij javnega značaja Katalog informacij javnega značaja ikona cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja Cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja
aed logo

gumb prijava novice

Natisni Nazaj na seznam

SKLIC 24. SEJE KOMISIJE ZA STATUTARNA VPRAŠANJA IN LOKALNO SAMOUPRAVO, KI BO V SREDO, 14. 2. 2018, OB 16.15 URI V MALI SEJNI SOBI

Datum: 7. 2. 2018

 

ČLANOM

KOMISIJE ZA STATUTARNA VPRAŠANJA IN LOKALNO SAMOUPRAVO

 

Na podlagi 1. odstavka 66. člena Poslovnika občinskega sveta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 63/14 in 65/14 – popr. ) sklicujem 24. sejo Komisije za statutarna vprašanja in lokalno samoupravo, ki bo

v sredo, 14. februarja 2018, ob 16.15 uri

v mali sejni sobi Občine Trebnje, Goliev trg 5, Trebnje.

 

PREDLOG DNEVNEGA REDA:

  1. Pregled in potrditev zapisnika 23. seje Komisije z dne 15. 11. 2017
  2. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2018 – rebalans I
  3. Predlog Odloka o pokopališkem redu v občini Trebnje – 2. obravnava 
  4. Usklajen predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje objekta VTD na Čatežu – 2. obravnava
  5. Usklajen predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za »Trgovski objekt« - 2. obravnava
  6. Usklajen predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za trgovsko – industrijsko cono Trebnje (1. faza) – 2. obravnava
  7. Usklajen predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za »Sanacija neskladnih in nelegalnih gradenj na območju Občine Trebnje« - 2. obravnava
  8. Predlog Odloka o spremembah Odloka o gospodarskih javnih službah v občini Trebnje – skrajšani postopek
  9. Predlog Obvezne razlage 157. člena Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 50/13, 35/14 – popr. in 49/16)
  10. Razno.

 

Manjkajoče gradivo za obravnavo 2. točke vam pošljemo naknadno.

 

Prosim, da se seje zagotovo udeležite!

 

Hvala za razumevanje in lepo pozdravljeni! 

 

       Mateja Povhe, univ. dipl. prav., l.r.

                 predsednica

 

 

Vabljeni:

-       Mateja Povhe, Trebnje

-       Milan Dragan, Trebnje

-       Stanislav Šlajpah, Velika Loka

-       Nataša Verbič, Velika Loka

-       Mirko Gliha, Veliki Gaber

 

-       Alojzij Kastelic, župan

-       Janez Pirc, direktor

-       mag. Klavdija Tahan, pravnica