ikona ezahtevek E-zahtevek ikona imenik zaposlenih Imenik zaposlenih ikona seznam pooblaščenih oseb Seznam pooblaščenih oseb ikona predpisi Predpisi ikona katalog informacij javnega značaja Katalog informacij javnega značaja ikona cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja Cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja
aed logo

gumb prijava novice

Natisni Nazaj na seznam

SKLIC 26. SEJE ODBORA ZA OKOLJE, PROSTOR IN INFRASTRUKTURO, KI BO V SREDO, 14. 2. 2018, OB 17.30 URI V VELIKI SEJNI SOBI

Datum: 7. 2. 2018

 

ČLANOM ODBORA

ZA OKOLJE, PROSTOR IN INFRASTRUKTURO

 

Na podlagi 1. odstavka 66. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 63/14 in 65/14 – popr.) sklicujem 26. sejo Odbora za okolje, prostor in infrastrukturo, ki bo

 

v sredo, 14. februarja 2018, ob 17.30 uri  v  veliki sejni sobi Občine Trebnje, Goliev trg 5, Trebnje.

 

Dnevni red:

 1. Pregled in potrditev zapisnika 25. seje Odbora z dne 13. 12. 2017
 2. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2018 – rebalans I
 3. Predlog Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Trebnje za leto 2018
 4. Usklajen predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje objekta VTD na Čatežu – 2. obravnava
 5. Usklajen predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za »Trgovski objekt« - 2. obravnava
 6. Usklajen predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za trgovsko – industrijsko cono Trebnje (1. faza) – 2. obravnava
 7. Usklajen predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za »Sanacija neskladnih in nelegalnih gradenj na območju Občine Trebnje« - 2. obravnava
 8. Predlog Obvezne razlage 157. člena Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 50/13, 35/14 – popr. in 49/16)
 9. Katalog urbane opreme
 10. Predlog Programa oskrbe s pitno vodo iz javnih vodovodnih sistemov v upravljanju Komunale Trebnje d.o.o. na območju Občine Trebnje v obdobju 2018 -2021
 11. Predlog dokumenta identifikacije investicijskega projekta »Nov kulturni dom Trebnje«
 12. Predlog dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) za investicijo »Rekonstrukcija kanalizacije – Jurčičeva ulica, Trebnje«
 13. Predlog dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) »Ureditev krožnega križišča na starem trgu pri zadrugi v Trebnjem«
 14. Predlog dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) »Izgradnja pločnika in ureditev lokalne ceste LC 425001 Trebnje – Račje selo (II. faza)«
 15. Predlog seznanitve z noveliranim Dokumentom identifikacije investicijskega projekta (DIIP) »Zmanjšanje emisij v VT Temenica I«
 16. Predlog seznanitve z Dokumentom identifikacije investicijskega projekta (DIIP) za Regionalno kolesarsko povezavo »Trebnje-Mirna-Mokronog«
 17. Predlog seznanitve z Dokumentom identifikacije investicijskega projekta (DIIP) za Regionalno kolesarsko povezavo »Trebnje-Mirna Peč-Novo mesto«
 18. Razno.

 

Manjkajoče gradivo za obravnavo 2. točke vam pošljemo naknadno.

 

Prosim, da se seje zagotovo udeležite!

 

Hvala za razumevanje in lepo pozdravljeni!            

                       

                                                                                   Franci Kepa l. r.

                                                                                   predsednik  

 

 

Vabljeni:

-       Franci Kepa, Trebnje

-       mag. Gregor Kaplan, Trebnje                                                       

-       Milan Dragan, Trebnje                                                    

-       mag. Janez Zakrajšek, Trebnje

-       Damjan Smolič, Dobrnič                 

-       Silvester Prpar, Trebnje                   

-       Jože Trlep, Trebnje

 

-       Alojzij Kastelic, župan

-       Janez Pirc, direktor

-       Franci Starbek, vodja odd. za okolje, prostor in infrastrukturo

-       Vanda Zadnik, pravnica