ikona ezahtevek E-zahtevek ikona imenik zaposlenih Imenik zaposlenih ikona seznam pooblaščenih oseb Seznam pooblaščenih oseb ikona predpisi Predpisi ikona katalog informacij javnega značaja Katalog informacij javnega značaja ikona cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja Cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja
aed logo

gumb prijava novice

Natisni Nazaj na seznam

SKLIC 23. SEJE ODBORA ZA DRUŽBENE, GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN KMETIJSTVO, KI BO V TOREK, 13. 2. 2018, OB 17. URI

Datum:  7. 2. 2018

 

ČLANOM ODBORA ZA DRUŽBENE, GOSPODARSKE

DEJAVNOSTI IN KMETIJSTVO

 

Na podlagi 1. odstavka 66.člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 63/14 in 65/14 - popr.)  sklicujem 23. sejo Odbora za družbene, gospodarske dejavnosti in kmetijstvo, ki bo

v torek, 13. februarja 2018, ob 17.00 uri

 

v  mali sejni sobi Občine Trebnje, Goliev trg 5, Trebnje.

Dnevni red:

  1. Pregled in potrditev zapisnika 22. seje Odbora z dne 14. 11. 2017
  2. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2018 – rebalans I
  3. Predlog Odloka o pokopališkem redu v občini Trebnje – 2. obravnava
  4. Predlog Odloka o spremembah Odloka o gospodarskih javnih službah v občini Trebnje – skrajšani postopek
  5. Dokument identifikacije investicijskega projekta: Športni park Trebnje – drsališče, kotalkališče, teniško igrišče in igrišče za odbojko na mivki, januar 2018 – seznanitev
  6. Novelacija št. 1 dokumenta identifikacije investicijskega projekta »Obnova športnega igrišča OŠ Veliki Gaber – izvedba tartan, januar 2018« - seznanitev
  7. Razno.

 

Manjkajoče gradivo za obravnavo 2. točke vam pošljemo naknadno.

 

Prosim, da se seje zagotovo udeležite!

 

Hvala za razumevanje in lepo pozdravljeni! 

                                                                                 

                                                                                                   Špela Smuk  l.r.

                                                                                                    Predsednica

VABLJENI:

-       Špela Smuk, Trebnje

-       Brigita Murn, Dobrnič

-       Nino Zajc, Trebnje

-       Miran Candellari, Trebnje

-       Danijel Ocepek, Trebnje

-       Branko Veselič, Trebnje

-       Marjana Kužnik, Dobrnič

 

-       Alojzij Kastelic, župan

-       Janez Pirc, direktor

-       Žiga Zaplotnik, vodja oddelka za družbene in gospodarske dejavnosti