ikona ezahtevek E-zahtevek ikona imenik zaposlenih Imenik zaposlenih ikona seznam pooblaščenih oseb Seznam pooblaščenih oseb ikona predpisi Predpisi ikona katalog informacij javnega značaja Katalog informacij javnega značaja ikona cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja Cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja
aed logo

gumb prijava novice

Natisni Nazaj na seznam

SKLIC 23. SEJE KOMISIJE ZA MANDATNA VPRAŠANJA, VOLITVE IN IMENOVANJA, KI BO V ČETRTEK, 15. 2. 2018, OB 17. URI V MALI SEJNI SOBI

Datum: 6. 2. 2018

 

 

ČLANOM KOMISIJE ZA MANDATNA VPRAŠANJA,

VOLITVE IN IMENOVANJA

 

Na podlagi 66. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 63/14 in 65/14 – popr.) sklicujem 23. sejo Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ki bo

v ČETRTEK, 15. februarja 2018, ob 17.00 uri

 

v mali sejni sobi Občine Trebnje, Goliev trg 5, Trebnje.

 

PREDLOG DNEVNEGA REDA:

  1. Potrditev zapisnika 22. redne seje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja z dne 13. 12. 2017
  2. Določitev delovne uspešnosti za župana in seznanitev z obvestilom o odmeri letnega dopusta za leto 2018, za župana Alojzija Kastelica
  3. Imenovanje članov v Svet zavoda CIK Trebnje
  4. Razno.

 

Gradivo pod 3. točko, ki ga bomo prejeli do petka, 9. 2. 2018, vam bomo posredovali naknadno.

 

Prosim vas, da se seje zagotovo udeležite!

 

S spoštovanjem.

 

 

 

 

Miran Candellari, l.r.

   predsednik

 

 

Priloge:

–        gradivo za obravnavo

 

 

Vabljeni člani komisije:

–        Miran Candellari

–        dr. Jože Korbar

–        Štefanija Gliha

–        Franci Kepa

–        Branko Veselič

–        mag. Gregor Kaplan

–        Špela Smuk