ikona ezahtevek E-zahtevek ikona imenik zaposlenih Imenik zaposlenih ikona seznam pooblaščenih oseb Seznam pooblaščenih oseb ikona predpisi Predpisi ikona katalog informacij javnega značaja Katalog informacij javnega značaja ikona cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja Cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja
aed logo

gumb prijava novice

Natisni Nazaj na seznam

SKLIC 25. SEJE ODBORA ZA OKOLJE, PROSTOR IN INFRASTRUKTURO, KI BO V SREDO, 13. 12. 2017, OB 18. URI

Datum: 8. 12. 2017

 

 

ČLANOM ODBORA

ZA OKOLJE, PROSTOR IN INFRASTRUKTURO

 

Na podlagi 1. odstavka 66. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 63/14 in 65/14 – popr.) sklicujem 25. sejo Odbora za okolje, prostor in infrastrukturo, ki bo

v sredo, 13. decembra 2017, ob 18.00 uri  v  mali sejni sobi Občine Trebnje, Goliev trg 5, Trebnje.

 

Dnevni red:

1. Pregled in potrditev zapisnika 24. seje Odbora z dne 14. 11. 2017

2. Premoženjsko pravne zadeve:

a)    Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra v k.o. Knežja vas

b)    Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra v k.o. Medvedje selo

c)    Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra v k.o. Štefan

d)    Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra v k.o. Prapreče

e)    Predlog za ukinitev statusa javnega dobra in odločanje o razpolaganju s parcelo 1185/7, v k.o. Češnjevek

3. Predlog soglasja k prvič oblikovani izhodiščni ceni toplote za daljinsko ogrevanje na lesno biomaso »DOLB Trebnje center« Komunali Trebnje d.o.o.

4. Predlog dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) »Parkirišče ob Osnovni šoli v Trebnjem«

5. Predlog dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) »IC Trebnje – 2. faza«.

6. Predlog dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) »Zmanjšanje emisij v VT Temenica I

7. Razno.

 

Gradivo za obravnavo 3., 4., 5. in 6. točke vam pošljemo naknadno.

 

Prosim, da se seje zagotovo udeležite!

 

 

Hvala za razumevanje in lepo pozdravljeni!            

                       

 

                                                             Franci Kepa l. r.

                                                              predsednik  

Vabljeni:

-       Franci Kepa, Trebnje

-       mag. Gregor Kaplan, Trebnje                                                       

-       Milan Dragan, Trebnje                                                    

-       mag. Janez Zakrajšek, Trebnje

-       Damjan Smolič, Dobrnič                 

-       Silvester Prpar, Trebnje                   

-       Jože Trlep, Trebnje

 

-       Alojzij Kastelic, župan

-       Janez Pirc, direktor

-       Franci Starbek, vodja odd. za okolje, prostor in infrastrukturo

-       Vanda Zadnik, pravnica