ikona ezahtevek E-zahtevek ikona imenik zaposlenih Imenik zaposlenih ikona seznam pooblaščenih oseb Seznam pooblaščenih oseb ikona predpisi Predpisi ikona katalog informacij javnega značaja Katalog informacij javnega značaja ikona cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja Cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja
aed logo

gumb prijava novice

Natisni Nazaj na seznam

SKLIC 22. SEJE KOMISIJE ZA MANDATNA VPRAŠANJA, VOLITVE IN IMENOVANJA, KI BO V SREDO, 13. 12. 2017, OB 17. URI V MALI SEJNI SOBI

Datum: 8. 12. 2017

 

ČLANOM KOMISIJE ZA MANDATNA VPRAŠANJA,

VOLITVE IN IMENOVANJA

 

Na podlagi 66. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 63/14 in 65/14 – popr.) sklicujem 22. sejo Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ki bo

 

v SREDO, 13. decembra 2017, ob 17.00 uri

 

v mali sejni sobi Občine Trebnje, Goliev trg 5, Trebnje.

PREDLOG DNEVNEGA REDA:

  1. Potrditev zapisnika 21. redne seje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja z dne 15. 11. 2017
  2. Imenovanje članov v Svet zavoda Glasbena šola Trebnje
  3. Predlog Sporazuma o sofinanciranju plače delavca, zaposlenega na Gasilski zvezi Trebnje
  4. Razno.

 

Predloge za obravnavo 2. točke prejmete naknadno, saj se rok za oddajo predlogov izteče v torek, 12. 12. 2017 ob 12. uri.

 

Prosim vas, da se seje zagotovo udeležite!

 

S spoštovanjem.

 

 

 

 

Miran Candellari, l.r.

   predsednik

 

 

Priloge:

–        gradivo za obravnavo

 

 

Vabljeni člani komisije:

–        Miran Candellari

–        dr. Jože Korbar

–        Štefanija Gliha

–        Franci Kepa

–        Branko Veselič

–        mag. Gregor Kaplan

–        Špela Smuk