ikona ezahtevek E-zahtevek ikona imenik zaposlenih Imenik zaposlenih ikona seznam pooblaščenih oseb Seznam pooblaščenih oseb ikona predpisi Predpisi ikona katalog informacij javnega značaja Katalog informacij javnega značaja ikona cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja Cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja
aed logo

gumb prijava novice

Natisni Nazaj na seznam

SKLIC 22. SEJE ODBORA ZA DRUŽBENE, GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN KMETIJSTVO, KI BO V TOREK, 14. 11. 2017, OB 17. URI V MALI SEJNI SOBI

Datum:  9. 11. 2017

 

ČLANOM ODBORA ZA DRUŽBENE, GOSPODARSKE

DEJAVNOSTI IN KMETIJSTVO

 

Na podlagi 1. odstavka 66.člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 63/14 in 65/14 - popr.)  sklicujem 22. sejo Odbora za družbene, gospodarske dejavnosti in kmetijstvo, ki bo

v torek, 14. novembra 2017, ob 17.00 uri 

v  mali sejni sobi Občine Trebnje, Goliev trg 5, Trebnje.

Dnevni red:

  1. Pregled in potrditev zapisnika 21. seje Odbora z dne 27. 9. 2017
  2. Predlog Odloka o pokopališkem redu v občini Trebnje – 1 obravnava
  3. Predlog Odloka o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno – izobraževalnega zavoda Osnovna šola Trebnje
  4. Predlog Programa mladinske dejavnosti za obdobje 2017 - 2019
  5. Predlog za oprostitev najemnine za dobo 5 let za najeme v naselju Vejar
  6. Predlog dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) za Medgeneracijski športno – družabni center Trebnje - Blato
  7. Predlog dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) za Gozdni cesti Velika Loka – Mlačna in Pluska – Mlačna
  8. Predlog dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) za Heritage in it age (Her-it-age)
  9. Predlog Dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) »Nakup kulturnega doma Čatež«
  10. Razno.

 

Gradivo za obravnavo 6., 7. in 8. točke dnevnega reda vam pošljemo naknadno.

 

Prosim, da se seje zagotovo udeležite!

 

Hvala za razumevanje in lepo pozdravljeni! 

 

                                                                                  Špela Smuk  l.r.

                                                                                  Predsednica

 

 

VABLJENI:

-       Špela Smuk, Trebnje

-       Brigita Murn, Dobrnič

-       Nino Zajc, Trebnje

-       Miran Candellari, Trebnje

-       Danijel Ocepek, Trebnje

-       Branko Veselič, Trebnje

-       Marjana Kužnik, Dobrnič

 

-       Alojzij Kastelic, župan

-       Janez Pirc, direktor

-       Darinka Trdina, oddelek za družbene in gospodarske dejavnosti