ikona ezahtevek E-zahtevek ikona imenik zaposlenih Imenik zaposlenih ikona seznam pooblaščenih oseb Seznam pooblaščenih oseb ikona predpisi Predpisi ikona katalog informacij javnega značaja Katalog informacij javnega značaja ikona cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja Cenik za stroške posredovanja informacij javnega značaja
aed logo

gumb prijava novice

Natisni Nazaj na seznam

SKLIC 24. SEJE ODBORA ZA OKOLJE, PROSTOR IN INFRASTRUKTURO, KI BO V TOREK, 14.11.2017, OB 17. URI V VELIKI SEJNI SOBI

Datum: 9. 11. 2017

 

ČLANOM ODBORA

ZA OKOLJE, PROSTOR IN INFRASTRUKTURO

 

Na podlagi 1. odstavka 66. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 63/14 in 65/14 – popr.) sklicujem 24. sejo Odbora za okolje, prostor in infrastrukturo, ki bo

 

v torek, 14. novembra 2017, ob 17.00 uri  v  veliki sejni sobi Občine Trebnje, Goliev trg 5, Trebnje.

 

Dnevni red:

 

1. Pregled in potrditev zapisnika 23. seje Odbora z dne 27. 9. 2017

2. Spremembe in dopolnitve Programa opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja: »Industrijska cona Trebnje« ter Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o Programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje »Industrijska cona Trebnje«, 2. obravnava

3. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v občini Trebnje za leto 2018

4. Premoženjsko pravne zadeve:

a)    Predlog za ukinitev statusa javnega dobra in odločanje o pravnem poslu menjave parcele 1145/16 za parcelo 345/8, obe v k.o. Češnjevek

b)    Predlog za ukinitev statusa javnega dobra in odločanje o pravnem poslu menjave parcele 1145/14 za parcele 340/10, 342/4 in 342/6, vse v k.o. Češnjevek

c)    Predlog za ukinitev statusa javnega dobra in odločanje o pravnem poslu menjave parcele 1145/17 za parceli 345/11 in 351/11 vse v k.o. Češnjevek

d)    Predlog za ureditev statusa grajenega javnega dobra v k.o. Češnjevek

e)    Predlog za ureditev statusa grajenega javnega dobra v k.o. Štefan

f)     Predlog za ukinitev statusa javnega dobra in odločanje o razpolaganju s parcelo 1011/2, v k.o. Škovec

g)    Predlog za pridobitev statusa grajenega javnega dobra v k.o. Štefan

h)    Predlog za ukinitev statusa javnega dobra in odločanje o pravnem poslu menjave parcele 1088/7 za parcelo 867/5, obe v k.o. Mali Videm

i)      Predlog za ukinitev statusa javnega dobra za parcelo št. 1023/2 k.o. Dobrnič

j)      Predlog za ukinitev statusa javnega dobra in odločanje o pravnem poslu prodaje za parcelo št. 1964/17 k.o. Čatež

k)    Odločanje o nakupu parcele 308 k.o. Lukovek in 685/3 k.o. Medvedje selo

l)      Odločanje o nakupu parcel 9/16, 190/3 in 190/4, vse  k.o. Štefan

5. Predlog dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) za investicijo »Parkirišče ob Osnovni šoli v Trebnjem

6. Razno.

 

Gradivo za obravnavo Premoženjsko pravnih zadev pod točkama i) in j) vam pošljemo naknadno.

 

Prosim, da se seje zagotovo udeležite!

 

Hvala za razumevanje in lepo pozdravljeni!            

                       

                                                                                   Franci Kepa l. r.

                                                                                    predsednik  

 

Vabljeni:

-       Franci Kepa, Trebnje

-       mag. Gregor Kaplan, Trebnje                                                       

-       Milan Dragan, Trebnje                                                    

-       mag. Janez Zakrajšek, Trebnje

-       Damjan Smolič, Dobrnič                 

-       Silvester Prpar, Trebnje                   

-       Jože Trlep, Trebnje

 

-       Alojzij Kastelic, župan

-       Janez Pirc, direktor

-       Franci Starbek, vodja odd. za okolje, prostor in infrastrukturo

-       Vanda Zadnik, pravnica